24.06.2015 Profesor Ewa Bulska w gronie sławnych chemiczek

Na początku maja dotarła do nas wiadomość, że grono ekspertów Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC) dokonało wyboru dwunastu kobiet chemików, których efekty działalności naukowej i organizacyjnej są rozpoznawalne w skali światowej i stanowią istotny wkład w rozwój nauki i technologii. W tej grupie wybitnych kobiet chemików w roku 2015 znalazła się prof. dr hab. Ewa Bulska z Uniwersytetu
Warszawskiego. Nominacje zgłosił i prezentował na zebraniu kierownictwa EuCheMS prof. Bogusław Buszewski i została ona poparta przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Komitet Chemii Analitycznej PAN. Tegoroczne laureatki są zaproszone do wzięcia udziału w Światowym Kongresie IUPAC, który odbędzie się w Busan (Korea Południowa) w okresie od 6 do 14 sierpnia 2015 roku (http://www.iupac2015.org). Przygotowane zostanie również specjalne opracowanie książkowe, w którym zostaną przedstawione osiągnięcia laureatek i ich zamierzenia badawcze. Znalezienie się w gronie dwunastu znamienitych kobiet uczonych to ogromny sukces i wyróżnienie. Pani profesor Ewa Bulska swoją pracowitością, efektywną pracą oraz uporem w realizacji ambitnych zamierzeń może stanowić przykład dla innych. To zaszczytne wyróżnienie świadczy również o wysokiej pozycji nauk chemicznych, w tym także chemii analitycznej, którą laureatka zajmuje się przez całe swoje aktywne życie zawodowe.
Mam nadzieję, że będę wyrazicielem opinii całego środowiska chemicznego, składając prof. Ewie Bulskiej gratulacje oraz życzenia wielu kolejnych sukcesów i satysfakcji z pracy naukowej i organizacyjnej oraz w kształceniu kadr.

Prof. Jacek Namieśnik
Przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej PAN