14.04.2019 Jacek Namieśnik

14 kwietnia 2019 roku zmarł prof. dr hab. inż. dr h.c. mult. Jacek Namieśnik

rektor Politechniki Gdańskiej
wieloletni dziekan Wydziału Chemicznego
kierownik Katedry Chemii Analitycznej
członek Komitetu Chemii Analitycznej PAN
członek Rady Programowej Wydawnictwa Malamut

Był jednym z najbardziej aktywnych polskich chemików, zarówno pod względem naukowym, dydaktycznym, kształcenia młodej kadry, jak i organizacji życia akademickiego. Był laureatem wielu nagród i odznaczeń za osiągnięcia naukowe; został odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.