12.04.2021 Doktorat honoris causa dla profesora Bogusława Buszewskiego

Uniwersytecka działalność naukowa i dydaktyczna prof. dr. hab. Bogusława Buszewskiego od wielu lat związana jest z Katedrą Chemii Środowiska i Bioanalityki Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Spojrzenie retrospektywne na kamienie milowe długiej naukowej drogi Profesora pozwala przedstawić jedynie szkic sylwetki człowieka o wyjątkowej osobowości. Trudno jednak podsumować w kilku słowach osiągnięcia naukowe, badawcze, organizacyjne i dydaktyczne Profesora. Jego praca naukowa związana jest z takimi dziedzinami chemii, jak: chemia fizyczna, chemia analityczna, chemia środowiska i chemia biomedyczna. To interdyscyplinarne podejście pozwoliło mu kontynuować badania na pograniczu biologii, chemii, medycyny i biotechnologii. Ta wszechstronność znalazła odzwierciedlenie w licznych pracach i publikacjach, artykułach naukowych, rozdziałach w książkach i patentach. Szeroki obszar badań i najnowocześniejsze zaplecze badawcze przyciągają młodych entuzjastów nauki (studentów i doktorantów, stażystów z kraju i zagranicy), którzy zapoznają się z toruńską szkołą chromatografii. Podczas swojej pracy naukowej prof. Buszewski przekazywał wiedzę studentom i współpracownikom, wspierając ich swoim doświadczeniem i nieustannie zachęcając ich do szukania odpowiedzi na najtrudniejsze pytania. Najlepszym wyrazem docenienia badań naukowych, dokonań dydaktycznych i organizacyjnych prof. Buszewskiego przez międzynarodową społeczność naukową są jego prestiżowe członkostwa i pełnione funkcje, między innymi w European Society for Separation Science (EuSSS), Central European Group for Separation Sciences (CeGSS), Societas Humboldtiana Polonorum, European Association for Chemical and Molecular Science (EuCheMS), Komitecie Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk i Polskim Towarzystwie Chemicznym. Za swoje osiągnięcia prof. Buszewski był wyróżniony między innymi tytułem doctor honoris causa Uniwersytetu Świętych Cyryla i Metodego w Trnawie na Słowacji i tytułem profesora honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Z dumą informujemy, że w dniu 26 października 2017 roku Senat Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego podjął uchwałę o przyznaniu tytułu doctor honoris causa prof. dr. hab. Bogusławowi Buszewskiemu za osiągnięcia w dziedzinie chemii analitycznej ze szczególnym uwzględnieniem chemii analitycznej środowiska oraz za wybitny wkład w rozwój kadry naukowej. Oprócz imponującego dorobku naukowego prof. Buszewskiego nie należy zapominać o ogromnym dorobku organizacyjnym, nie tylko w promowaniu osiągnięć naukowych poprzez organizowanie cyklicznych, krajowych i międzynarodowych konferencji i sympozjów, ale także poprzez jego udział w licznych rządowych organach opiniotwórczych i doradczych Polskiej Nauki. Można zauważyć, że życie Profesora wypełnione ciężką i rzetelną pracą daje poczucie satysfakcji i motywacji do dalszego spełniania ambicji, a tym samym twórczej egzystencji. Wysiłek i pełne poświęcenie, które prof. Buszewski wkłada w rozwój swojej Alma Mater, w pełni zasługują na podziw i szacunek. Panie Profesorze, w związku z tak zaszczytnym wyróżnieniem, proszę przyjąć gratulacje i życzenia dalszych sukcesów naukowych, realizacji wyznaczonych celów, aby nigdy nie zabrakło twórczej energii, odwagi i siły do podejmowania nowych wyzwań, zdrowia, pomyślności w życiu osobistym i zawodowym oraz pogody ducha na co dzień.