63. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Kiedy: 13−17 września 2021 roku
Gdzie: Łódź
Organizator: Oddział łódzki PTChem

63. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego zorganizowany zostanie przez oddział łódzki PTChem w 100-lecie ukonstytuowania się oddziału w 1920 roku jako drugiego oddziału lokalnego PTChem. Obrady w 15 sekcjach naukowych (w tym Forum Młodych), prowadzone przez najlepszych polskich uczonych, będą stanowić esencję tego jubileuszowego spotkania. Wydarzenie to pozwoli nie tylko zapoznać się z aktualnymi osiągnięciami naukowymi w dziedzinie chemii i nauk pokrewnych, ale także zwiedzić Łódź.

Szczegóły na stronie internetowej: www.zjazd.ptchem.pl