ANITEPO SP. Z O.O.

Firma ANITEPO Sp. z o.o. została założona przez zespół młodych osób od lat związanych z przemysłem oraz techniką i analityką pomiarową. Oferujemy tylko i wyłącznie produkty, na których polegamy i którym ufamy.

Nasz serwis posiadający kilkunastoletnie doświadczenie przy kabinach rentgenowskich BOSELLO, spektrometrach oraz innych urządzeniach pomiarowych oferuje użytkownikom wszelkiego rodzaju wsparcie techniczne przeprowadzając przeglądy, naprawy oraz szkolenia w zakresie obsługi oraz podstawowej konserwacji urządzeń.

Posiadamy Zezwolenie nr D-18491 Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na uruchamianie aparatów rentgenowskich firmy BOSELLO i spektrometrów XRF firmy RIGAKU.

Oferujemy:

 • Kabiny rentgenowskie do badania wad odlewów firmy BOSELLO High Technology
 • Urządzenia i czujniki laserowe do analizy przekroju, długości i prostoliniowości oraz innych wymiarów firmy LIMAB dla slabów, blach grubych, blach, prętów oraz rur
 • Spektrometry EDXRF firmy Applied Rigaku Technologies
 • Stapiarki VULCAN dla analiz XRF i ICP firmy FLUXANA
 • Praski, młynki i tabletkarki VANEOX firmy FLUXANA
 • Mineralizatory mikrofalowe firmy SCP SCIENCE
 • Analizatory Chemiczne firmy SCP SCIENCE
 • Części i materiały eksploatacyjne dla:
  • Spektrometrów ICP OES i ICP MS
  • Absorpcji atomowej AAS
  • Spektrometrów XRF
  • Spektrometrów emisyjnych RDE
 • Wzorce olejowe i petrochemiczne firmy CONOSTAN
 • Wzorce spektralne wielu materiałów dla analiz XRF, ICP, AAS i chromatografii jonowej