UNI-EXPORT INSTRUMENTS POLSKA

uni-export grafika Oferujemy wsparcie techniczne i aplikacyjne, serwis i sprzedaż specjalistycznego sprzętu naukowo- badawczego.
Dostarczamy rozwiązania produkowane przez wiodące firmy z Europy i Stanów Zjednoczonych, jak również wykonujemy integracje różnych systemów przystosowując je do specjalnych wymagań i zastosowań.

Technika próżniowa:

 • Pompy i systemu pompowe: rotacyjne, scroll (bezolejowe) , membranowe, turbomolekularne, dyfuzyjne, jonowe, kriogeniczne, przemysłowe pompy wysokiej wydajności
 • Głowice próżniowe i kontrolery: Pirani, Bayard – Alpert, pełnozakresowe, Baratron itp.
 • Komponenty próżniowe (armatura) i zawory
 • Helowe detektory nieszczelności
 • Kontrolery przepływu – dla różnych zakresów przepływu i aplikacji
 • Spektometria masowa, RGA, FTIR, systemy kontroli ciśnienia, dozowania gazu i par
 • Generatory plazmowe, mikrofalowe oraz ozonu

Skaningowa mikroskopia elektronowa:

 • Mikroskopy skaningowe: z katodą wolframową, FEG, LaB
 • Mikroskopy SEM ze zintegrowanymi systemami analitycznymi: RAMAN – SEM, FIB – SEM, TOF – SIMS – SEM, AFM – SEM,
 • Urządzenia analityczne dla SEM: EDX, WDX, EBSD
 • Systemy FIB (Ga oraz ze źródłem plazmowym)
 • Specjalne detektory i akcesoria EBIC, CL, stolik do grzania/chłodzenia oraz rozciągania/ściskania
 • Analiza własności fizykochemicznych materiałów:
 • Pomiary porowatości oraz powierzchni właściwej, porozymetria i pomiar przepuszczalności
 • Analizatory gęstości rzeczywistej i nasypowej
 • Analizatory sorpcji gazów i par
 • Stabilność emulsji, zawiesin i pian, analiza formowania się cienkich warstw

Rozwiązania i usługi na zamówienie:

 • Piece próżniowe (laboratoryjne) oraz dedykowane systemy pompowe
 • Napylarki do zastosowań specjalnych
 • Kontrolery głowic próżniowych przeznaczone do pracy z czujnikami różnych producentów
 • Kontrolery pomp turbomolekularnych i wstępnych współpracujące z pompami różnych producentów
 • Detektory grubość warstw do napylarek
 • Helowe stacje do detekcji nieszczelności
 • Głowice próżniowe i nacieki kalibracyjne