LECO POLSKA SP. Z O.O.

leco grafika Firma LECO Corporation powstała w 1936 roku w Stanach Zjednoczonych, dając początek linii szybkich analizatorów składu chemicznego. Stały rozwój technologiczny oraz własne badania owocowały stopniowym poszerzaniem linii produktów. Oferujemy obecnie szeroką gamę urządzeń kontrolno-pomiarowych i badawczych w zakresie: analizatorów składu chemicznego (węgla, siarki, azotu, tlenu i wodoru), termograwimetrii i kalorymetrii, spektrometrii GDS-OES i TOF-MS (GC-TOFMS, GCxGC-TOFMS, LC-TOFMS), analizatorów białka i tłuszczu oraz urządzeń do preparatyki prób i badań metalograficznych.
LECO Polska Sp. z o.o. jest oddziałem firmy LECO Corporation i od roku 1994 posiada swoją siedzibę na terenie Katowic. Analizatory firmy LECO są obecne na polskim rynku od początku lat 70-tych XX wieku. W chwili obecnej posiadamy ok. 1000 zainstalowanych w Polsce urządzeń, a lista zadowolonych użytkowników wciąż rośnie.
Dysponujemy sprawnym serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zapewniamy dostawę materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do naszych urządzeń.

LECO Corp. jest ogólnoświatowym dostawcą najwyższej jakości produktów i usług do odbiorców z następujących sektorów:

  • energetyka i paliwa stałe oraz ciekłe
  • przemysł stalowy
  • metalurgia metali nieżelaznych
  • przemysł przetwórstwa metali
  • odlewnia
  • motoryzacja
  • przemysł samolotowy
  • produkcja i przetwórstwo żywności
  • ochrona środowiska
  • uczelnie i instytuty naukowe.