KENDROLAB SP. Z O. O.

grafika kendrolab Produkty oferowane przez Kendrolab Sp. z o. o.:

Sprzęt laboratoryjny:

 • Inkubatory
 • Inkubatory z dozowaniem CO2 
 • Komory laminarne 
 • Palniki laboratoryjne 
 • Cieplarki laboratoryjne 
 • Suszarki laboratoryjne 
 • Wirówki laboratoryjne 

 • Zamrażarki 
 • Chłodziarki 
 • Kostkarki i płatkarki 
 • Liofilizatory 
 • System hodowli beztlenowych 
 • Piece laboratoryjne 
 • Płyty grzejne 
 • Mieszadła 
 • Łaźnie wodne 
 • Termobloki 
 • Wytrząsarki 
 • Myjki ultradźwiękowe 
 • Mierniki laboratoryjne 
 • Wyparki obrotowe 
 • Reaktory UV i lampy do fotochemii 
 • Aparaty do pomiaru temperatury topnienia 
 • Liczniki kolonii bakterii
   

Aparatura analityczna:

 • Analizatory elementarne
 • Analizatory wstrzykowo - przepływowe 
 • Analizatory węgla organicznego 
 • Analizatory białka/azotu 
 • Analizatory AOX/ EOX/ POX/ TX/ AOS 
 • Spektrometry masowe izotopów stabilnych (IRMS) 
 • Chromatografy żelowe 
 • Systemy zatężania próbek 
 • Derywatyzacja 
 • Analiza mikotoksyn 
 • Mineralizacja, destylacja, ekstrakcja 
 • Oznaczanie BZT 
 • Oznaczanie CHZT 
 • Oznaczanie stopnia biodegradacji 
 • Lampy do urządzeń analitycznych 
   

Rozwiązania dla przemysłu:

 • Komory
 • Lampy ultrafioletowe UV 
 • Piece 
 • Promienniki podczerwieni IR 
 • Suszarki 
 • Systemy lamp UV do fotochemii 
 • Systemy utwardzania Fusion UV