PERLAN TECHNOLOGIES POLSKA SP. Z O.O.

grafika Perlan Firma Perlan Technologies Polska Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w listopadzie 1999 roku pod nazwą Agilent Technologies Poland Sp. z o.o. w ramach realizacji strategicznego planu podziału firmy Hewlett Packard. Od maja 2002 roku firma działa pod nazwą Perlan Technologies Polska Sp. z o.o. i jest autoryzowanym dystrybutorem działu Life Science and Chemical Analysis firmy Agilent Technologies Inc. W dniu 6 maja 2019 r. nastąpiło połączenie spółek Perlan Diagnostics Sp. z o.o. z firmą Perlan Technologies Sp. z o.o. Firma Perlan Diagnostics jest autoryzowanym dystrybutorem odczynników firmy Dako.

Firma Perlan Technologies dostarcza aparaty, akcesoria oraz kompletne rozwiązania umożliwiające odbiorcom identyfikację i prowadzenie badań tysięcy substancji, określając ich skład, budowę, właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne, analizę komórkową oraz analizę DNA i RNA. Dostarcza również odczynniki, aparaty, akcesoria oraz kompletne rozwiązania, umożliwiające użytkownikowi przeprowadzanie diagnozy klinicznej. Portfolio Perlan Technologies to również aparaty do badań diagnostycznych oraz histochemicznych.

Najpowszechniej wykorzystywana aparatura z oferty Perlan Technologies obejmuje: chromatografy gazowe i cieczowe, spektrometry mas, wszystkie aparaty z zakresu spektroskopii atomowej i molekularnej, spektroskopię Ramana, aparaty do elektroforezy kapilarnej, bioanalizatory, skanery mikromacierzy, odczynniki firmy Dako, rozwiązania umożliwiające przeprowadzenie diagnozy klinicznej.

Aparatura analityczna dostarczana przez Perlan Technologies stosowana jest w laboratoriach naukowo-badawczych wyższych uczelni, instytutów naukowych oraz w kontroli jakości związanej z ochroną środowiska, badaniem żywności, przemysłem petrochemicznym, chemicznym, kosmetycznym, farmaceutycznym i spożywczym.

W celu zapewnienia wiarygodności oraz najpełniejszego wykorzystania informacji uzyskiwanych w trakcie analiz firma Perlan Technologies oferuje pełen zakres usług serwisowych, w tym związanych ze standaryzacją i walidacją dostarczanej aparatury a także procedur analitycznych.