Zakończenie Studium Podyplomowego Metrologii Chemicznej