SPEKTROMETRIA ATOMOWA - Możliwości analityczne

Autor: E. Bulskiej i K. Pyrzyńskiej
Wydawca: Wydawnictwo Malamut
ISBN: 978-83-925269-1-9
Wymiary: 160 x 230 mm
Ilość stron: 198
Okładka: Twarda
Wersja: Papierowa
Rok wydania: 2007
Cena brutto:
40.5 (w tym 5% vat)
Ilość

Staraniem Komisji Analitycznej Spektrometrii Atomowej Komitetu Chemii Analitycznej PAN, przygotowana została monografia poświęcona analizie spektralnej.

Książka zdobyła duże uznanie wśród pracowników laboratoriów analitycznych, o czym świadczy wyczerpany bardzo szybko nakład pierwszego wydania.

Drugie wydanie jest zmienione, co wynika przede wszystkim z postępującego szybko rozwoju poszczególnych metod analitycznych oraz z pojawieniem się coraz to nowych rozwiązań aparaturowych czy nowych zastosowań danej metody pomiarowej.

Prawidłowy rozwój chemii analitycznej w Polsce wymaga nie tylko ciągłego śledzenia najnowszych doniesień literaturowych przez pracowników laboratoriów naukowych, ale również kształcenia młodej kadry chemików oraz przekazywania wiedzy do laboratoriów prowadzących pomiary rutynowe.

Większość literatury naukowej jest publikowana w języku angielskim i warto podkreślić, że polscy chemicy analitycy publikują wiele liczących się prac naukowych w dobrych, o dużym współczynniku oddziaływania czasopismach o obiegu międzynarodowym. Niemniej poza pracami w języku angielskim warto pamiętać o tym, iż nie wszyscy mają dostęp do międzynarodowych czasopism, jak również nie wszyscy posiadają dostateczną znajomość języka angielskiego do śledzenia piśmiennictwa obcojęzycznego.

Biorąc to pod uwagę, widzimy konieczność podjęcia działań odnośnie szerzenia wiedzy w zakresie chemii analitycznej w języku polskim, dla czytelnika polskiego. W związku z tym Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk (KChA PAN) podjął współpracę z Wydawnictwem MALAMUT w zakresie propagowania wiedzy z zakresu chemii analitycznej oraz przygotowywanie monografii tematycznych w języku polskim.

Współpracując od kilku lat z członkami KChA PAN, wydawnictwo podjęło już pierwsze działania wydawnicze (dwie pozycje wydane w 2007 roku; 1 wydana w 2008 roku), co spotkało się z dużym zainteresowaniem środowiska polskich analityków. W związku z tym uznano, że ważne jest podjęcie systematycznych działań, wspieranych przez największe autorytety w dziedzinie chemii analitycznej związanych z kontynuacją tej działalności wydawniczej.

W 2008 roku została powołana Rada Programowa Wydawnictwa MALAMUT, w skład której wchodzi przewodniczący rady, pięciu członków oraz przedstawiciel wydawnictwa. Członkowie Rady Programowej wywodzą się z różnych środowisk, mają różne doświadczenia zarówno w zakresie reprezentowanej tematyki badawczej, jak i w zakresie doświadczeń dydaktycznych.

Redaktor naczelny
Piotr Bieńkowski
Dr Piotr Bieńkowski
Wydawnictwo MALAMUT
Przewodnicząca Rady Programowej Wydawnictwa MALAMUT
Ewa Bulska
Prof. dr hab. Ewa Bulska
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
Członkowie Rady Programowej Wydawnictwa MALAMUT
Irena Staneczko-Baranowska
Prof. dr hab. Irena Staneczko-Baranowska
Wydział Chemiczny, Politechnika Gliwicka
Bogusław Buszewski
Prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Zbigniew Brzózka
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka
Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Beata Godlewska - Żyłkiewicz
Prof. dr hab. Beata Godlewska - Żyłkiewicz
Wydział Chemii, Uniwersytet w Białymstoku
Jolanta Kochana
Dr hab. Jolanta Kochana
prof. UJ, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
Piotr Konieczka
Prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka
Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
Piotr Stepnowski
Prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

Spis treści

 

Przedmowa do drugiego wydania -  Ewa Bulska, Krystyna Pyrzyńska

Przedmowa do pierwszego wydaniaLeon Pszonicki

1. Przygotowanie próbek do analizy metodami spektrometrii atomowej - Mariola Wasilewska

2. Techniki zatężania i rozdzielania w spektrometrii atomowej - Krystyna Pyrzyńska

3. Analiza przepływowa - Krystyna Pyrzyńska

4. Niektóre aspekty praktyczne posługiwania się płomieniową spektrometrią atomową - Zbigniew Jońca

5. Metody generowania wodorków w spektrometrii atomowej - Sławomir Garboś

6. Technika zimnych par absorpcyjnej spektrometrii atomowej -  Ewa Szmyd

7. Atomowa spektrometria absorpcyjna z atomizacja elektrotermiczną, bezpośrednia analiza próbek o złożonej matrycy - Ewa Bulska, Marek Piaścik

8. Analiza próbek stałych metoda atomowej spektrometrii atomowej - Ryszard Dobrowolski,  Marek Kuryło

9. Plazma indukcyjnie sprzężona jako źródło wzbudzenia w pomiarach emisji atomowej - Ewa Müller, Barbara Bolibrzuch

10. Atomowa spektrometria fluorescencyjna - Stanisław Walas

11. Materiały odniesienia w kontroli jakości analizy - Beata Godlewska-Żyłkiewicz

Odbiór osobisty 0 zł
Firma kurierska Warszawa 19.5 zł
Firma kurierska 22 zł
Darmowa dostawa 300 zł
Nasi klienci wybrali także
Drugie wydanie, kompendium wiedzy na temat stosowania zasad metrologii w pomiarach chemicznych.
Walidacja, niepewność i spójność pomiarów chemicznych zostały
METROLOGIA CHEMICZNA wyd. II - Sztuka prowadzenia pomiarów