SELEN - Pierwiastek ważny dla zdrowia, fascynujący dla badacza

Autor: M. Wierzbickiej, E. Bulskiej, K. Pyrzyńskiej, I. Wysockiej, B.A. Zachary
Wydawca: Wydawnictwo Malamut
ISBN: 978-83-925269-0-2
Wymiary: 160 x 230 mm
Ilość stron: 312
Okładka: Miękka
Wersja: Papierowa
Rok wydania: 2007
Cena brutto:
72.00 (w tym 5% vat)
Ilość

Książka ta to kompendium wiedzy dotyczące pierwiastka selen.
Jaka jest rola selenu w organizmach żywych, jak dociera selen do naszych organizmów, czy w Polsce jest problem selenu? Na te pytania znajdziecie Państwo odpowiedź w tej monografii.

To pierwsza, tak obszerna monografia poświęcona roli selenu w przyrodzie.Najlepsi specjaliści w Polsce dzielą się swoja wiedza i doświadczeniem na temat tego niezwykle ciekawego i istotnego pierwiastka.

Ksiązka ważna i fascynująca nie tylko dla specjalisty, ale również dla czytelnika zainteresowanego poszerzaniem wiedzy na temat obiegu pierwiastków w przyrodzie i ich wpływu na organizmy żywe. Selen jest w tym przypadku pierwiastkiem unikalnym, ze względu na podobieństwo do siarki oraz możliwość substytucji siarki przez selen w aminokwasach.

Unikalne kompendium wiedzy na temat roli selenu, wiele informacji mogących zainteresować każdego ciekawego czytelnika, wiele informacji polemicznych mogących stanowić podstawę dalszych naukowych projektów badawczych.

Prawidłowy rozwój chemii analitycznej w Polsce wymaga nie tylko ciągłego śledzenia najnowszych doniesień literaturowych przez pracowników laboratoriów naukowych, ale również kształcenia młodej kadry chemików oraz przekazywania wiedzy do laboratoriów prowadzących pomiary rutynowe.

Większość literatury naukowej jest publikowana w języku angielskim i warto podkreślić, że polscy chemicy analitycy publikują wiele liczących się prac naukowych w dobrych, o dużym współczynniku oddziaływania czasopismach o obiegu międzynarodowym. Niemniej poza pracami w języku angielskim warto pamiętać o tym, iż nie wszyscy mają dostęp do międzynarodowych czasopism, jak również nie wszyscy posiadają dostateczną znajomość języka angielskiego do śledzenia piśmiennictwa obcojęzycznego.

Biorąc to pod uwagę, widzimy konieczność podjęcia działań odnośnie szerzenia wiedzy w zakresie chemii analitycznej w języku polskim, dla czytelnika polskiego. W związku z tym Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk (KChA PAN) podjął współpracę z Wydawnictwem MALAMUT w zakresie propagowania wiedzy z zakresu chemii analitycznej oraz przygotowywanie monografii tematycznych w języku polskim.

Współpracując od kilku lat z członkami KChA PAN, wydawnictwo podjęło już pierwsze działania wydawnicze (dwie pozycje wydane w 2007 roku; 1 wydana w 2008 roku), co spotkało się z dużym zainteresowaniem środowiska polskich analityków. W związku z tym uznano, że ważne jest podjęcie systematycznych działań, wspieranych przez największe autorytety w dziedzinie chemii analitycznej związanych z kontynuacją tej działalności wydawniczej.

W 2008 roku została powołana Rada Programowa Wydawnictwa MALAMUT, w skład której wchodzi przewodniczący rady, pięciu członków oraz przedstawiciel wydawnictwa. Członkowie Rady Programowej wywodzą się z różnych środowisk, mają różne doświadczenia zarówno w zakresie reprezentowanej tematyki badawczej, jak i w zakresie doświadczeń dydaktycznych.

Redaktor naczelny
Piotr Bieńkowski
Dr Piotr Bieńkowski
Wydawnictwo MALAMUT
Przewodnicząca rady programowej
Ewa Bulska
Prof. dr hab. Ewa Bulska
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
Członkowie rady
Irena Staneczko-Baranowska
Prof. dr hab. Irena Staneczko-Baranowska
Wydział Chemiczny, Politechnika Gliwicka
Bogusław Buszewski
Prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Zbigniew Brzózka
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka
Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Beata Godlewska - Żyłkiewicz
Prof. dr hab. Beata Godlewska - Żyłkiewicz
Wydział Chemii, Uniwersytet w Białymstoku
Bolesław Jerzak
Dr Bolesław Jerzak Bolesław Jerzak
LGC Standards
Jolanta Kochana
Dr hab. Jolanta Kochana
prof. UJ, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
Piotr Konieczka
Prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka
Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
Piotr Stepnowski
Prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański
Odbiór osobisty 0 zł
Firma kurierska Warszawa 19.5 zł
Firma kurierska 22 zł
Darmowa dostawa 300 zł