MAGNEZ - pierwiastek życia

Autor: Opracowanie pod redakcją Magdaleny Maj-Żurawskiej i Krystyny Pyrzyńskiej
Wydawca: Wydawnictwo Malamut
ISBN: 978-83-934442-8-1
Wymiary: 160 x 230 mm
Ilość stron: 468
Okładka: Twarda
Wersja: Papierowa
Rok wydania: 2016
Cena brutto:
90.00 (w tym 5% vat)
Ilość

W obecnym czasie jest powszechnie znana konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu stężenia magnezu w organizmie żywym dla jego prawidłowego funkcjonowania. Na rynku znajduje się wiele suplementów diety wzbogacających organizm w ten pierwiastek. Na etykietach można przeczytać kilka informacji na temat jego znaczenia dla organizmu. Firmy produkujące suplementy magnezu prześcigają się w ich reklamowaniu. Brak jest jednak opracowania naukowego rzetelnie przedstawiającego aktualny stan wiedzy o tym pierwiastku, właściwościach chemicznych, metodach analitycznych jego oznaczania w różnych próbkach, specjacji. Monografia ta jest podsumowaniem około trzydziestu lat badań członków Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego oraz innych zainteresowanych tym tematem naukowców, skupiających się w różnych dziedzinach nauki. Należą do nich lekarze, dietetycy, chemicy i biochemicy, weterynarze, specjaliści z dziedziny gleboznawstwa, rolnictwa i weterynarii, hodowcy.

Prawidłowy rozwój chemii analitycznej w Polsce wymaga nie tylko ciągłego śledzenia najnowszych doniesień literaturowych przez pracowników laboratoriów naukowych, ale również kształcenia młodej kadry chemików oraz przekazywania wiedzy do laboratoriów prowadzących pomiary rutynowe.

Większość literatury naukowej jest publikowana w języku angielskim i warto podkreślić, że polscy chemicy analitycy publikują wiele liczących się prac naukowych w dobrych, o dużym współczynniku oddziaływania czasopismach o obiegu międzynarodowym. Niemniej poza pracami w języku angielskim warto pamiętać o tym, iż nie wszyscy mają dostęp do międzynarodowych czasopism, jak również nie wszyscy posiadają dostateczną znajomość języka angielskiego do śledzenia piśmiennictwa obcojęzycznego.

Biorąc to pod uwagę, widzimy konieczność podjęcia działań odnośnie szerzenia wiedzy w zakresie chemii analitycznej w języku polskim, dla czytelnika polskiego. W związku z tym Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk (KChA PAN) podjął współpracę z Wydawnictwem MALAMUT w zakresie propagowania wiedzy z zakresu chemii analitycznej oraz przygotowywanie monografii tematycznych w języku polskim.

Współpracując od kilku lat z członkami KChA PAN, wydawnictwo podjęło już pierwsze działania wydawnicze (dwie pozycje wydane w 2007 roku; 1 wydana w 2008 roku), co spotkało się z dużym zainteresowaniem środowiska polskich analityków. W związku z tym uznano, że ważne jest podjęcie systematycznych działań, wspieranych przez największe autorytety w dziedzinie chemii analitycznej związanych z kontynuacją tej działalności wydawniczej.

W 2008 roku została powołana Rada Programowa Wydawnictwa MALAMUT, w skład której wchodzi przewodniczący rady, pięciu członków oraz przedstawiciel wydawnictwa. Członkowie Rady Programowej wywodzą się z różnych środowisk, mają różne doświadczenia zarówno w zakresie reprezentowanej tematyki badawczej, jak i w zakresie doświadczeń dydaktycznych.

Redaktor naczelny
Piotr Bieńkowski
Dr Piotr Bieńkowski
Wydawnictwo MALAMUT
Przewodnicząca Rady Programowej Wydawnictwa MALAMUT
Ewa Bulska
Prof. dr hab. Ewa Bulska
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
Członkowie Rady Programowej Wydawnictwa MALAMUT
Irena Staneczko-Baranowska
Prof. dr hab. Irena Staneczko-Baranowska
Wydział Chemiczny, Politechnika Gliwicka
Bogusław Buszewski
Prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Zbigniew Brzózka
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka
Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Beata Godlewska - Żyłkiewicz
Prof. dr hab. Beata Godlewska - Żyłkiewicz
Wydział Chemii, Uniwersytet w Białymstoku
Jolanta Kochana
Dr hab. Jolanta Kochana
prof. UJ, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
Piotr Konieczka
Prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka
Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
Piotr Stepnowski
Prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

Spis treści 

WPROWADZENIE
Magdalena Maj-Żurawska, Krystyna Pyrzyńska str. 11


Rozdział 1


MAGNEZ – OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PIERWIASTKA
Adam Hulanicki  str. 12


Rozdział 2


METODY ANALITYCZNE OZNACZANIA MAGNEZU str. 19
2.1. OZNACZANIE CAŁKOWITEJ ILOŚCI MAGNEZU
Magdalena Maj-Żurawska, Adam Hulanicki str. 21
2.2. OZNACZANIE JONOWEGO MAGNEZU
Magdalena Maj-Żurawska, Adam Hulanicki str. 29
2.3. ELEKTRODY JONOSELEKTYWNE CZUŁE NA JONY MAGNEZU W BADANIACH SPECJACJI MAGNEZU
Magdalena Maj-Żurawska, Andrzej Lewenstam, Adam Hulanicki str. 31
2.4. POMIAR ZJONIZOWANEGO MAGNEZU W RUTYNOWEJ ANALIZIE KLINICZNEJ
Andrzej Lewenstam, Magdalena Maj-Żurawska str. 38


Rozdział 3


ŚRODOWISKO NATURALNE STR. 53
3.1. MAGNEZ W WODZIE
Henryk Bartoń, Maria Fołta, Joanna Chłopicka str. 54
3.2. WODY WYKORZYSTYWANE PRZEZ LUDZI
Henryk Bartoń, Joanna Chłopicka, Maria Fołta str. 80
3.3. MAGNEZ W KARPACKICH WODACH MINERALNYCH I LECZNICZYCH
Lucyna Rajchel str. 116
3.4. MAGNEZ W BIOLOGICZNEJ OCHRONIE ROŚLIN
Magdalena Jaworska str. 121
3.5. CHLOROFIL JAKO WSKAŹNIK ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Magdalena Makarska-Białokoz str. 132


Rozdział 4


UPRAWA ROŚLIN STR. 158
4.1. GLEBA I NAWOZY
Barbara Symanowicz str. 159
4.2. MAGNEZ A DROBNOUSTROJE
Małgorzata Makarewicz, Tadeusz Tuszyński, Aleksander Poreda str. 174


Rozdział 5


HODOWLA I CHÓW ZWIERZĄT STR. 194
5.1. ZNACZENIE MAGNEZU W HODOWLI ZWIERZĄT
Mirosław Gabryszuk str. 195
5.2. STĘŻENIE MAGNEZU WE KRWI ZWIERZĄT HODOWLANYCH
Maria Brzezińska, Monika Krawczyk str. 218
5.3. FIZJOLOGICZNE FUNKCJE MAGNEZU W UTRZYMANIU OPTYMALNEGO STATUSU ZDROWOTNEGO ZWIERZĄT
Marcin R. Tatara str. 229
5.4. WETERYNARYJNA PRAKTYKA KLINICZNA
Łukasz Kurek, Krzysztof Lutnicki str. 249


Rozdział 6


ŻYWNOŚĆ STR. 268
6.1. ZAWARTOŚĆ MAGNEZU W ŻYWNOŚCI
Joanna Chłopicka str. 269
6.2. WODY MINERALNE I ŹRÓDLANE NA RYNKU POLSKIM
Tadeusz Wojtaszek str. 291
6.3. NIEDOBORY I NADMIAR MAGNEZU W KRAJOWEJ DIECIE NA PRZYKŁADZIE ZIEMNIAKA
Barbara Sawicka str. 295
6.4. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA PRZYSWAJANIE MAGNEZU
Joanna Chłopicka str. 311
6.5. SUPLEMENTACJA PREPARATAMI MAGNEZU
Marlena Drożdż str. 324


Rozdział 7


ZDROWIE STR. 329
7.1. MAGNEZ W PODSTAWOWYCH NARZĄDACH I UKŁADACH
Renata Domżał-Drzewicka str. 330
7.2. ROLA MAGNEZU U OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHIATRYCZNYMI
Halina Matsumoto, Michał Ordak, Anna Dziklińska, Beata Ryszewska-Pokraśniewicz, Maria Radziwoń-Zaleska, Michał Skalski, Jakub Strzeszewski, Magdalena Maj-Żurawska, Ewa Bulska, Tadeusz Nasierowski, Marcin Wojnar str. 335
7.3. ROLA MAGNEZU W FUNKCJONOWANIU UKŁADU ROZRODCZEGO ORAZ JEGO UDZIAŁ W PROCESIE NOWOTWOROWYM
Piotr Brodzki, Adam Brodzki str. 348
7.4. INTERAKCJE MAGNEZU Z LEKAMI
Paweł Paśko, Anna Tischner str. 366
7.5. MAGNEZ WE WŁOSACH STR. 381
7.5.1. Metodologiczne problemy oznaczania metali we włosach
Beata Godlewska-Żylkiewicz str. 382
7.5.2. Zawartość magnezu we włosach ludzkich
Maria Długaszek str. 390
7.5.3. Zawartość magnezu we włosach pacjentów z poszczególnych województw Polski w latach 2010–2013
Sławomir Puczkowski str. 398
7.6. ROLA MAGNEZU I WAPNIA W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH
Katarzyna Toruńska str. 405
7.7. WPŁYW GLICYNY I ARGININY NA STRUKTURĘ I AKTYWNOŚĆ WYBRANYCH ZWIĄZKÓW MAGNEZOWYCH
Wacława Marcoin str. 415


Rozdział 8


SOLE MAGNEZU W KOSMETOLOGII
Mariola Mendrycka, Jolanta Rękas-Szylar str. 441


Rozdział 9


DZIAŁALNOŚĆ POLSKIEGO TOWARZYSTWA MAGNEZOLOGICZNEGO I SYLWETKA JEGO TWÓRCY, PROFESORA JULIANA ALEKSANDROWICZA
Tadeusz Wojtaszek, Magdalena Maj-Żurawska str. 452

WYKAZ AKRONIMÓW STOSOWANYCH W MONOGRAFII STR. 462
SKOROWIDZ RZECZOWY STR. 462

Odbiór osobisty 0 zł
Firma kurierska Warszawa 19.5 zł
Firma kurierska 22 zł
Darmowa dostawa 300 zł