Analityka 4/2017

Cena numeru
Cena brutto:
25.00
(w tym cena 8% vat)
Cena brutto:
25.00
(w tym cena 8% vat)
Ilość
 • Ikona 1 Jak zostać prenumeratorem Analityka? Sprawdź
 • Ikona 2 A może potrzebujesz archiwalnego wydania? Sprawdź

Oddając w Państwa ręce ostatni w tym roku numer „Analityki”, zapraszam do lektury bardzo zróżnicowanych tematycznie artykułów w głównej części czasopisma. Chciałbym zwrócić szczególną uwagę na tę część „Analityki”, która przedstawia historię. Po przedstawieniu w dwóch kolejnych numerach „Analityki” (nr 1 i 2/2017 r.) historii i osiągnięć Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku, tym razem piszemy o Katedrze Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Zamierzamy kontynuować ten cykl i prezentować w „Analityce” katedry lub zakłady na uczelniach i w instytutach zajmujących się chemią analityczną. Chcemy pokazać ich historię, bieżące dokonania i zakres działalności. To te placówki odpowiedzialne są za kształcenie chemików analityków i to od nich zależy przyszłość i poziom chemii analitycznej w Polsce. Koniec roku to także pora podsumowań, refleksji i podziękowań dla wszystkich, którzy przyczynili się do rozwoju „Analityki” i Wydawnictwa. W pierwszej kolejności dziękuję naszym Autorom i Czytelnikom za zainteresowanie „Analityką” i wszystkie uwagi, zarówno te pozytywne, jak i te krytyczne. Dzięki nim możemy doskonalić czasopismo i spełniać oczekiwania. Rola, jaką pełni „Analityka” w środowisku chemików analityków − zobowiązuje. Specjalne podziękowania należą się Radzie Programowej Wydawnictwa MALAMUT za jej ogromny wkład w powstanie serii książek niezbędnych w biblioteczce chemika analityka. Miło mi równocześnie poinformować, że nie skończyliśmy naszej serii wydawniczej i czekamy na maszynopis kolejnej książki. Chciałbym podziękować także recenzentom za ich bezinteresowną pracę i trud nad nadsyłanymi do redakcji artykułami. Przyczynia się ona walnie do utrzymania wysokiego poziomu materiałów. Na koniec składam wszystkim najszczersze życzenia zdrowia, pomyślności i wzajemnego zrozumienia z okazji świąt Bożego Narodzenia, a na Nowy Rok życzę sukcesów, realizacji najskrytszych marzeń zarówno tych analitycznych, jak i najbardziej osobistych.

NAUKA

 • Polichlorowane naftaleny − separacja i identyfikacja izomerów i kongenerów chloronaftalenu w mieszaninie
 • Strategia analizy niecelowanej w metabolomice i lipidomice. Cz. I. Aspekty praktyczne
 • Autyzm a czynniki środowiskowe


PRAKTYKA

 • Nowe substancje psychoaktywne. Cz. II. Syntetyczne kannabinoidy − charakterystyka, metody oznaczania i wyzwania analityczne
 • Chromatografia jonowa w praktyce. Cz. I.
 • Testy toksyczności jako narzędzie do oceny nowoczesnych metod zagospodarowania pozostałości po termicznej utylizacji osadów ściekowych


ARCHEOMETRIA

 • Wyznaczanie składu pierwiastkowego ceramiki – porównanie archeometrycznego potencjału LA ICP MS i XRF
 • Zastosowanie LA ICP MS w badaniach antropologicznych. Określenie wieku zmiany diety na podstawie rozmieszczenia przestrzennego strontu i baru w historycznych zębach ludzkich


POLEMIKI, PROBLEMY

 • Toksyczność – parametr sumaryczny do oceny obciążenia danego elementu środowiska przez ksenobiotyki
 • Tworzywa sztuczne w środowisku wodnym
 • Czy istnieje idealny wskaźnik zanieczyszczeń środowiska wodnego? Cz. I. Klasyczne parametry jakości wody


WSPOMNIENIE

 • Wspomnienia o profesorze Wiesławie Żyrnickim


PRZEDSTAWIAMY

 • Katedra Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Cz. I. Historia i dzień dzisiejszy


WYDARZENIA

 • Profesor Jacek Namieśnik laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów
 • Profesor Ewa Bulska przewodniczącą Rady Metrologii GUM


KONFERENCJE, SPRAWOZDANIA

 • XVI Konferencja „Elektroanaliza w teorii i praktyce”
 • XXVI Konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Spektrometrii Ruchliwości Jonów ISIMS


KONFERENCJE, ZAPROSZENIA

 • Kalendarz konferencji, kursów i szkoleń


RECENZJE

 • Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych


DOKTORATY, HABILITACJE, PROFESURY

 • Prace doktorskie, habilitacje oraz profesury o tematyce chemii analitycznej i pokrewnej w 2016 roku


PRENUMERATA

 • Kupon prenumeraty


NOWOŚCI

 • Nowości
Odbiór osobisty 0 zł
Poczta Polska 5.9 zł
Firma kurierska Warszawa 19.5 zł
Firma kurierska 22 zł
Darmowa dostawa 300 zł