Analityka 4/2016

Cena numeru
Cena brutto:
25.00
(w tym cena 8% vat)
Cena brutto:
25.00
(w tym cena 8% vat)
Ilość
 • Ikona 1 Jak zostać prenumeratorem Analityka? Sprawdź
 • Ikona 2 A może potrzebujesz archiwalnego wydania? Sprawdź

Ani się obejrzeliśmy, a już rozpoczęliśmy nowy rok akademicki i szybkimi krokami zbliża się kalendarzowy koniec roku. W ostatnim tegorocznym numerze „Analityki” zamieściliśmy zróżnicowane tematycznie artykuły. Od nawiązującego do obrazu na okładce artykułu o oznaczaniu pierwiastków ziem rzadkich w wodzie morskiej, poprzez problematykę izolowania i oznaczania w materiale roślinnym substancji biologicznie aktywnych, omówienie zastosowania cieczy jonowych w technikach mikroekstrakcyjnych aż do artykułu opisującego postęp w zakresie techniki ekstrakcji do fazy stałej. Zainteresowanie powinien wzbudzić też artykuł z pogranicza chemii, prawa, biznesu i kryminalistyki, a mówiący o współczesnych farbach artystycznych. Interesujący, szczególnie dla jednostek naukowych, jest również tekst dotyczący procedury ubiegania się o logo „HR Excellence in Research”. W numerze, jak zwykle, znaleźć można także szereg sprawozdań z konferencji. Są to zarówno spotkania kameralne, jak i duże konferencje międzynarodowe, gromadzące uczonych z wszystkich kontynentów. Na marginesie tych spotkań nasuwa się refleksja dotycząca języka, jakim się na tych spotkaniach posługujemy. Autorzy wystąpień używają czasami takich „naukowych” zwrotów, że nie wiadomo czy śmiać się czy płakać. Co można bowiem zrobić, kiedy słyszy się o przyrządzie z wbudowaną chemometrią lub autor wystąpienia posługuje się krzywą kalibracyjną opartą o wartości referencyjne, używa w laboratorium lajner do head spejsa czy oznacza atomy dwuwiązalnej siarki. To tylko parę stwierdzeń podnoszących ciśnienie słuchającego, a jest ich, niestety, o wiele więcej. Pozostaje tylko gorący apel, aby zwracać uwagę na to, co mówimy, bo słowa wypowiedziane z mównicy na konferencji są często − szczególnie przez młode pokolenie − uważane za wzór do naśladowania i powtarzania. Zamykając tym numerem „Analityki” na pewno niełatwy, ale i niepozbawiony sukcesów rok, chciałbym złożyć wszystkim najszczersze życzenia zdrowia, pogody ducha, pomyślności i wzajemnego zrozumienia z okazji świąt Bożego Narodzenia, a na Nowy Rok życzę Państwu zmian na lepsze, sukcesów, realizacji marzeń, zarówno tych analitycznych, jak i osobistych.

NAUKA

 • Substancje biologicznie aktywne izolowane i oznaczane w materiale roślinnym
 • Ciecze jonowe w technikach mikroekstrakcyjnych Cz. II. Praktyka analityczna
 • Oznaczanie pierwiastków ziem rzadkich w wodzie morskiej


PRAKTYKA

 • Uciążliwość zapachowa powietrza atmosferycznego z terenów oczyszczalni ścieków Cz. I. Charakterystyka emisji odorów
 • Ruten – pierwiastek nieznany
 • Sonochemia, czyli ultradźwięki w laboratorium, cz. II


ARCHEOMETRIA

 • Współczesne farby artystyczne w kalejdoskopie prawa, biznesu i kryminalistyki Cz. I. Farby zawierające związki ołowiu


POLEMIKI, PROBLEMY

 • Kilka uwag dotyczących procedury ubiegania się o logo „HR Excellence in Research”
 • Postęp w zakresie techniki ekstrakcji do fazy stałej
 • Technologia produkcji aromatów spożywczych Krok po kroku Znak oznacza poszerzony serwis fotograficzny dostępny na stronach internetowych wydawnictwa


WYDARZENIA

 • Jubileusz Profesora Romana Kaliszana
 • II Ogólnopolska Olimpiada Krystalograficzna
 • Medale Polaków na 48. Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej (IChO)


KONFERENCJE, SPRAWOZDANIA

 • I Konferencja Młodych Chemików Sądowych
 • XVIII Międzynarodowe Sympozjum „Postępy w technologiach ekstrakcyjnych” ExTech’2016 XXII Międzynarodowe Sympozjum w Naukach o Rozdzielaniu ISSS’2016
 • XVI Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego „Jawny i utajony niedobór magnezu” XIII Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Pierwiastki Śladowe w Środowisku – „Problemy ekologiczne i analityczne”
 • TraceSpec 2016. 15th Workshop on Progress in Trace Metal Speciation for Environmental Analytical Chemistry
 • XXV Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne – „Jakość zdrowotna żywności i żywienia”
 • Konwersatorium Spektrometrii Atomowej
 • XI Międzynarodowe Seminarium Analizy Termicznej i Kalorymetrii im. Prof. St. Bretsznajdera


KONFERENCJE, ZAPROSZENIA

 • Kalendarz konferencji, kursów i szkoleń


PRENUMERATA

 • Kupon prenumeraty


NOWOŚCI

 • Nowości w wyposażeniu laboratoriów
Odbiór osobisty 0 zł
Poczta Polska 5.9 zł
Firma kurierska Warszawa 19.5 zł
Firma kurierska 22 zł
Darmowa dostawa 300 zł