Analityka 4/2015

Cena numeru
Cena brutto:
25.00
(w tym cena 8% vat)
Cena brutto:
25.00
(w tym cena 8% vat)
Ilość
 • Ikona 1 Jak zostać prenumeratorem Analityka? Sprawdź
 • Ikona 2 A może potrzebujesz archiwalnego wydania? Sprawdź

Podsumowując kolejny rok czasopisma, chciałbym zwrócić uwagę Państwa nie na konkretny materiał, lecz na dział „Wydarzenia”. W ubiegłym numerze gratulowaliśmy prof. Ewie Bulskiej wyboru przez IUPAC na „Distinguished Women in Chemistry”. Tym razem szczególne gratulacje należą się prof. Jackowi Namieśnikowi z Politechniki Gdańskiej.

Miło nam donieść, że Senaty dwóch renomowanych uczelni − Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego −,podjęły uchwały o przyznaniu tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. inż. Jackowi Namieśnikowi. Do dwóch doktoratów honoris causa należy dodać również Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe w działalności na rzecz rozwoju społeczeństwa.

Polecam również uwadze Państwa dział „Konferencje, sprawozdania”. Dział ten stał się witryną prezentującą relacje z najbardziej znaczących imprez naukowych z dziedziny chemii analitycznej w Polsce. Liczba konferencji, sympozjów czy kongresów z każdym rokiem wzrasta i podjęcie decyzji, na których z nich być obecnym, jest bardzo trudna. Wydaje się, że sprawozdania, szczególnie z konferencji odbywających się cyklicznie, mogą być pomocne w ich podjęciu. Tym z Państwa, którzy nie mogą czynnie w nich uczestniczyć, pozwala zapoznać się z ich przebiegiem i najnowszymi pracami z zakresu chemii analitycznej.

Na naszej stronie internetowej (www.malamut.pl) można znaleźć bogatą dokumentację fotograficzną z konferencji, których „Analityka” była patronem medialnym bądź na które byliśmy zaproszeni. Odsyłam także do działu „Konferencje, zaproszenia”, który jest kalendarzem imprez planowanych w najbliższym czasie. Pozwala on z wyprzedzeniem zaplanować swoją aktywność konferencyjną. Daje również możliwość organizatorom zaplanowania terminu własnej konferencji, tak aby nie kolidował on z innymi wydarzeniami o podobnej tematyce.

Zamykając tym numerem „Analityki” na pewno niełatwy, ale i niepozbawiony sukcesów rok, chciałbym złożyć wszystkim najszczersze życzenia zdrowia, pogody ducha, pomyślności i wzajemnego zrozumienia z okazji świąt Bożego Narodzenia, a na Nowy Rok życzę sukcesów, realizacji najskrytszych marzeń, zarówno tych analitycznych, jak i najbardziej osobistych.
 

W numerze (streszczenia artykułów)

Nauka

 • Efekty matrycowe w chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas
 • Metody analizy sensorycznej jako narzędzie do oceny uciążliwości zapachowej powietrza atmosferycznego Cz. I. Podstawy teoretyczne
 • Scenariusz zapewnienia spójności pomiarowej w pomiarach wykorzystujących chromatografię gazową
 • Analityka i ocena ryzyka występowania farmaceutyków w środowisku Cz. IV. Zastosowanie technik chromatografii cieczowej do oznaczania farmaceutyków w środowisku


Praktyka

 • Oznaczanie delta-9-tetrahydrokanabinolu
 • Niebezpieczeństwo ukryte w żywności − aminy biogenne Cz. I. Charakterystyka, występowanie i aspekty zdrowotne
 • Cyjanki− właściwości. Toksyczność i analityka
 • W jaki sposób oceniać jakość powietrza w kabinie samochodu?


Archeometria

 • Skuteczność biobójcza waporyzowanego nadtlenku wodoru na podstawie oceny zanieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni skórzanych butów przechowywanych na terenie byłego KL Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu


Polemiki, problemy

 • W sieci nanocząstek srebra
 • Rozwój technik chromatograficznych – zastosowanie w polskich laboratoriach zajmujących się analizą farmaceutyczną
 • Paznokcie nie tylko do obgryzania, a włosy nie tylko do wyrywania – czyli laboratoryjna analiza ich składu
 • Analityka chemiczna w oczyszczalniach ścieków. Zagospodarowanie osadów ściekowych oraz aspekty prawne z tym związane


Wydarzenia

 • Nowe władze Polskiego Towarzystwa Chemicznego
 • Profesor Jacek Namieśnik od magistra inżyniera do doktora honoris causa


Konferencje, sprawozdania

 • V Krajowa Konferencja Bioindykacyjna „Praktyczne wykorzystanie systemów bioindykacyjnych do oceny jakości i toksyczności środowiska i substancji chemicznych”
 • IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej „Chemia analityczna to ciągłe wyzwania”
 • 8th Congress on Application of Raman Spectroscopy in Art and Archaeology (RAA2015)
 • XXIV Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne „Bezpieczna żywność i racjonalne żywienie podstawą zdrowia człowieka”
 • 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Sekcja Chemii Analitycznej i Środowiska


Konferencje i zaproszenia

 • Kalendarz konferencji, kursów i szkoleń


Prenumerata

 • Kupon prenumeraty


Nowości

 • Nowości w wyposażeniu laboratoriów
Odbiór osobisty 0 zł
Poczta Polska 5.9 zł
Firma kurierska Warszawa 19.5 zł
Firma kurierska 22 zł
Darmowa dostawa 300 zł