Analityka 4/2013

Cena numeru
Cena brutto:
25.00
(w tym cena 8% vat)
Cena brutto:
25.00
(w tym cena 8% vat)
Ilość
 • Ikona 1 Jak zostać prenumeratorem Analityka? Sprawdź
 • Ikona 2 A może potrzebujesz archiwalnego wydania? Sprawdź

Mijający rok wyróżnił się w chemii analitycznej dwiema prestiżowymi konferencjami, które odbyły się w Polsce. O pierwszej z nich - European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry - pisaliśmy obszernie w numerze 2/2013. Natomiast w bieżącej „Analityce" przedstawiamy relację z drugiej - XVII Europejskiej Konferencji Chemii Analitycznej Euroanalysis. Od tego sprawozdania proponuję rozpocząć lekturę „Analityki". Dla osób, które uczestniczyły w konferencji, będzie to miłe wspomnienie, a dla nieobecnych informacja, jak przebiegało spotkanie. Zapraszam również do obejrzenia zdjęć zarówno w „Analityce", jak i na stronie internetowej Wydawnictwa. Szczególną uwagę chciałbym zwrócić na artykuł poświęcony sylwetce Zdzisława Erazma Rauszera - ojca polskiej metrologii i pierwszego dyrektora Głównego Urzędu Miar. Na łamach czasopisma chcemy przypominać wybitne osobowości, które swoją działalnością przyczyniły się do rozwoju nauki, czy tak jak w tym przypadku dały podwaliny dla rozwoju polskiej metrologii i tak fundamentalnej instytucji, jaką jest Główny Urząd Miar. Wydaje się, że przypomnienie tych wybitnych postaci - szczególnie młodszemu pokoleniu - jest istotne, bo pokazuje ciągłość działań i rozwoju nauki. Chciałbym również w tym miejscu gorąco podziękować wszystkim osobom współpracującym z Wydawnictwem MALAMUT i z czasopismem „Analityka", a szczególnie recenzentom, bez których nie moglibyśmy wydawać książek i czasopisma na tak wysokim poziomie. To między innymi dzięki nim „Analityka" znalazła się na liście czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Listę recenzentów z ostatnich dwóch lat znajdziecie Państwo w tym numerze. Na zakończenie chciałbym wszystkim Czytelnikom złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
 

W numerze (streszczenia artykułów)

Nauka

 • Radiofarmaceutyki: aspekty kontroli jakości zawartości substancji czynnej na przykładzie kwasu metylenodifosfonowego (MDP)
 • Polimery z odwzorowanymi cząsteczkami cz. II Zastosowanie polimerów z odwzorowanymi cząsteczkami w analizie chemicznej
 • Wzbogacanie analitu w kapilarze w wysokosprawnych technikach elektromigracyjnych – spiętrzanie


Praktyka

 • Nieorganiczne aniony w polskich wodach leczniczych
 • Koacerwacja jako alternatywa dla konwencjonalnych technik ekstrakcji
 • MEPS – mikroekstrakcja na złożu sorbentu – nowe rozwiązanie w zakresie izolacji i wzbogacania analitów z ciekłych próbek środowiskowych
 • Pobieranie frakcji drobnych aerozoli do analizy chemicznych zanieczyszczeń powietrza w środowisku pracy


Archeometria

 • Oznaczanie kwasów tłuszczowych w ceramice pochodzącej z wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Żmijowiskach


Historia

 • Zdzisław Erazm Rauszer – ojciec polskiej metrologii (1877–1952)


Polemiki, problemy

 • Analityka hormonów steroidowych w próbkach materiałów biologicznych pobranych od człowieka


Wydarzenia

 • Doktorat honoris causa dla prof. bogusława buszewskiego
 • Recenzenci Wydawnictwa MALAMUT w latach 2012 – 2013


Konferencje, sprawozdania

 • Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”
 • Europejska Konferencja Chemii Analitycznej, Euroanalysis XVII
 • Konwersatorium Spektrometrii Atomowej 2013
 • VII Konferencja CIA 2013 – Conference on Ion Analysis
 • Sympozjum Pollab


Konferencje i zaproszenia

 • Kalendarz konferencji


Nowości

 • Nowości w wyposażeniu laboratoriów
Odbiór osobisty 0 zł
Poczta Polska 5.9 zł
Firma kurierska Warszawa 19.5 zł
Firma kurierska 22 zł
Darmowa dostawa 300 zł