Analityka 4/2013

Cena numeru
Cena brutto:
25.00
(w tym cena 8% vat)
Cena brutto:
25.00
(w tym cena 8% vat)
Ilość
 • Ikona 1 Jak zostać prenumeratorem Analityka? Sprawdź
 • Ikona 2 A może potrzebujesz archiwalnego wydania? Sprawdź

Mijający rok wyróżnił się w chemii analitycznej dwiema prestiżowymi konferencjami, które odbyły się w Polsce. O pierwszej z nich - European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry - pisaliśmy obszernie w numerze 2/2013. Natomiast w bieżącej „Analityce" przedstawiamy relację z drugiej - XVII Europejskiej Konferencji Chemii Analitycznej Euroanalysis. Od tego sprawozdania proponuję rozpocząć lekturę „Analityki". Dla osób, które uczestniczyły w konferencji, będzie to miłe wspomnienie, a dla nieobecnych informacja, jak przebiegało spotkanie. Zapraszam również do obejrzenia zdjęć zarówno w „Analityce", jak i na stronie internetowej Wydawnictwa. Szczególną uwagę chciałbym zwrócić na artykuł poświęcony sylwetce Zdzisława Erazma Rauszera - ojca polskiej metrologii i pierwszego dyrektora Głównego Urzędu Miar. Na łamach czasopisma chcemy przypominać wybitne osobowości, które swoją działalnością przyczyniły się do rozwoju nauki, czy tak jak w tym przypadku dały podwaliny dla rozwoju polskiej metrologii i tak fundamentalnej instytucji, jaką jest Główny Urząd Miar. Wydaje się, że przypomnienie tych wybitnych postaci - szczególnie młodszemu pokoleniu - jest istotne, bo pokazuje ciągłość działań i rozwoju nauki. Chciałbym również w tym miejscu gorąco podziękować wszystkim osobom współpracującym z Wydawnictwem MALAMUT i z czasopismem „Analityka", a szczególnie recenzentom, bez których nie moglibyśmy wydawać książek i czasopisma na tak wysokim poziomie. To między innymi dzięki nim „Analityka" znalazła się na liście czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Listę recenzentów z ostatnich dwóch lat znajdziecie Państwo w tym numerze. Na zakończenie chciałbym wszystkim Czytelnikom złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
 

W numerze (streszczenia artykułów)

Nauka

 • Radiofarmaceutyki: aspekty kontroli jakości zawartości substancji czynnej na przykładzie kwasu metylenodifosfonowego (MDP)
 • Polimery z odwzorowanymi cząsteczkami cz. II Zastosowanie polimerów z odwzorowanymi cząsteczkami w analizie chemicznej
 • Wzbogacanie analitu w kapilarze w wysokosprawnych technikach elektromigracyjnych – spiętrzanie


Praktyka

 • Nieorganiczne aniony w polskich wodach leczniczych
 • Koacerwacja jako alternatywa dla konwencjonalnych technik ekstrakcji
 • MEPS – mikroekstrakcja na złożu sorbentu – nowe rozwiązanie w zakresie izolacji i wzbogacania analitów z ciekłych próbek środowiskowych
 • Pobieranie frakcji drobnych aerozoli do analizy chemicznych zanieczyszczeń powietrza w środowisku pracy


Archeometria

 • Oznaczanie kwasów tłuszczowych w ceramice pochodzącej z wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Żmijowiskach


Historia

 • Zdzisław Erazm Rauszer – ojciec polskiej metrologii (1877–1952)


Polemiki, problemy

 • Analityka hormonów steroidowych w próbkach materiałów biologicznych pobranych od człowieka


Wydarzenia

 • Doktorat honoris causa dla prof. bogusława buszewskiego
 • Recenzenci Wydawnictwa MALAMUT w latach 2012 – 2013


Konferencje, sprawozdania

 • Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”
 • Europejska Konferencja Chemii Analitycznej, Euroanalysis XVII
 • Konwersatorium Spektrometrii Atomowej 2013
 • VII Konferencja CIA 2013 – Conference on Ion Analysis
 • Sympozjum Pollab


Konferencje i zaproszenia

 • Kalendarz konferencji


Nowości

 • Nowości w wyposażeniu laboratoriów
Odbiór osobisty 0 zł
Poczta Polska 5.9 zł
Firma kurierska Warszawa 19.5 zł
Firma kurierska 22 zł
Darmowa dostawa 300 zł
Nasi klienci wybrali także
papierowa 140.00 zł elektroniczna 140.00 zł
Ten numer „Analityki" trafi do Państwa w połowie sierpnia. Pierwszą konferencją, na którą trafi ten numer „Analityki", będzie XVII Europejska Konferencja
Analityka 3 / 2013
papierowa 25.00 zł elektroniczna 25.00 zł
Jak zwykle ten numer czasopisma trafi do Państwa już po głównej fali urlopów, ale przed licznymi konferencjami, których w okresie wrzesień–październik mamy bez
Analityka 3 / 2012
papierowa 25.00 zł elektroniczna 25.00 zł