Analityka 4/2011

Cena numeru
Cena brutto:
25.00
(w tym cena 23% vat)
Ilość
  • Ikona 1 Jak zostać prenumeratorem Analityka? Sprawdź
  • Ikona 2 A może potrzebujesz archiwalnego wydania? Sprawdź

Oddając w Państwa ręce ten numer „Analityki", zachęcam do zapoznania się z całością materiałów w nim zamieszczonych. Jednak szczególnie chciałbym zwrócić uwagę na dwa artykuły. Pierwszy z nich jest w dziale „Historia" i przybliża odkrycia małżonków Curie i ich współpracownika Gustave'a Bémonta. Jest to ostatni z serii artykułów poświęconych Marii Skłodowskiej Curie i jej dokonaniom. W dniu 25 listopada bieżącego roku na Zamku Królewskim ma nastąpić uroczyste zakończenie roku jej imienia. Myślę, że publikowane przez ten rok artykuły w „Analityce" przypomniały i przybliżyły tę wybitną osobowość i uczoną światowego formatu. Drugi materiał, na który chciałbym zwrócić uwagę, to sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnegom, gdyby nie fakt, że było to pierwsze posiedzenie Komitetu nowej kadencji przypadającej na lata 2011-2014. Podajemy zatem jego pełny skład i skład Prezydium wraz z władzami Komitetu. Gratulując wybranym, mamy nadzieję na dalszą konstruktywną i owocną współpracę.
 

W numerze (streszczenia artykułów)

Nauka

  • Kompletna dwuwymiarowa chromatografia gazowa – nowoczesne narzędzie analityczne cz. II. Aparatura
  • Techniki generowania zimnych par rtęci w spektrometrii atomowej cz. II. Generowanie zimnych par rtęci przy udziale promieniowania ultrafioletowego i ultradźwięków
  • Miareczkowanie instrumentalne w analizie przepływowej


Praktyka

  • Pestycydy – los środowiskowy i metodyki oznaczania w próbkach płodów rolnych i ogrodniczych
  • Zastosowanie metod chemometrycznych w poszukiwaniu markerów autentyczności polskich odmian miodów cz. I. Pochodzenie botaniczne próbek miodów
  • Badania analityczne pokrywy śnieżnej


Historia

  • Małżonkowie Curie i Gustave Bémont


Polemiki, problemy

  • Przenośne urządzenia analityczne do przeprowadzania pomiarów in-situ
Odbiór osobisty 0 zł
Poczta Polska 5.9 zł
Firma kurierska Warszawa 19.5 zł
Firma kurierska 22 zł
Darmowa dostawa 300 zł