Analityka 4/2010

Cena numeru
Cena brutto:
25.00
(w tym cena 23% vat)
Ilość
 • Ikona 1 Jak zostać prenumeratorem Analityka? Sprawdź
 • Ikona 2 A może potrzebujesz archiwalnego wydania? Sprawdź

Oddając w Państwa ręce ostatni w tym roku numer „Analityki", chciałbym tym razem szczególnie zwrócić uwagę na tę część czasopisma, która zawiera reportaż z laboratorium. Powracamy w „Analityce" do prezentowania laboratoriów, ich dokonań i zakresów działalności. Interdyscyplinarny Zespół Badawczy Salubris przedstawiony w tym numerze jest przykładem prywatnego laboratorium, które dzięki dużemu wysiłkowi i intensywnej pracy całego zespołu uzyskał wysoki poziom analityczny i dużą wiarygodność. Chcemy przybliżyć czytelnikom ten niewątpliwy sukces laboratorium, aby pokazać, że mając wiedzę i determinację w działaniu, można wiele osiągnąć. Polecam również liczne w tym numerze sprawozdania z konferencji i sympozjów. Na pierwszy plan wysuwają się relacje z VIII Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej w Krakowie. Zaczynamy sprawozdaniem merytorycznym, ilustrującym przebieg i naukową zawartość tej konferencji. Drugi tekst dotyczy części socjalnej, czyli rozrywkowej, która stała na równie wysokim poziomie jak część merytoryczna. Dział sprawozdań zamykają relacje z dwóch ważnych międzynarodowych wydarzeń naukowych. VIII Europejska Konferencja Spektrometrii Atomowej - ESAS 2010 odbyła się tym razem na Politechnice Wrocławskiej, a z kolei Politechnika Gdańska gościła 15. Międzynarodową Konferencję „Metale ciężkie w środowisku" - ICHMET 2010. Przyznanie organizacji znaczących konferencji polskim placówkom naukowym dobrze świadczy o międzynarodowym uznaniu, jakim te ośrodki i ich liderzy cieszą się za granicą.
Zamykając tym numerem „Analityki" na pewno niełatwy, ale i niepozbawiony sukcesów rok, chciałbym złożyć wszystkim najszczersze życzenia zdrowia, pomyślności i wzajemnego zrozumienia z okazji świąt Bożego Narodzenia, a na Nowy Rok życzę sukcesów, realizacji najskrytszych marzeń zarówno tych analitycznych, jak i najbardziej osobistych.
 

W numerze (streszczenia artykułów)

Nauka

 • Jak wyznaczać aktywność przeciwutleniającą flawonoidów w próbkach żywności? Cz.II. Metody fluorescencyjne, chemiluminescencyjne i elektrochemiczne
 • Zastosowanie spektrometrii mas rozcieńczenia izotopowego do oznaczania polibromowanych bifenyli (PBB) w osadach dennych z Zatoki Gdańskiej
 • Od Marsha i Gutzeita do wielokanałowych rozpylaczy - kierunki rozwoju techniki generowania par w analitycznej spektrometrii atomowej. Cz.I


Praktyka

 • SAFE - technika izolacji związków zapachowych z próbek żywności
 • Monitorowanie lotnych związków organicznych w powietrzu atmosferycznym


Archeometria

 • Wykorzystanie metod chromatograficznych w analizie spoiw białkowych


Polemiki, problemy

 • Badania jakości wód butelkowanych - wyzwania i problemy


Prezentujemy Laboratorium

 • Interdyscyplinarny Zespół Badawczy Salubris

 


Konferencje, Sprawozdania

 • Ogólnopolskie Sympozjum "Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości"
 • I Polska Konferencja Reologiczna "Reologia w materii miękkiej"
 • VIII Polska Konferencja Chemii Analitycznej "Analityka dla społeczeństwa XXI wieku"
 • Dusza analityka nie tylko nauką się karmi
 • 17. Międzynarodowe Sympozjum Katalizy Homogenicznej
 • ESAS 2010 - VIII Europejska Konferencja Spektrometrii Atomowej
 • ICHMET 2010 - 15. Międzynarodowa Konferencja "Metale ciężkie w środowisku"


Konferencje Zaproszenia

 • Kalendarz konferencji, kursów i szkoleń


Z ostatniej chwili

 • Medale dla prof. Bogusława Buszewskiego
 • Klub Pollab laureatem Honorowej Polskiej Nagrody Jakości
 • Nowa siedziba firmy Leco w Tychach
Odbiór osobisty 0 zł
Poczta Polska 5.9 zł
Firma kurierska Warszawa 19.5 zł
Firma kurierska 22 zł
Darmowa dostawa 300 zł