Analityka 4/2009

Cena numeru
Cena brutto:
25.00
(w tym cena 23% vat)
Ilość
  • Ikona 1 Jak zostać prenumeratorem Analityka? Sprawdź
  • Ikona 2 A może potrzebujesz archiwalnego wydania? Sprawdź

Ten numer „Analityki” jest szczególny, zamyka bowiem kolejny, już dziesiąty, rok wydawania pisma. W takiej chwili przychodzi czas na refleksję i próbę podsumowania dotychczasowej działalności. Cieszę się, że „Analityka” została zaakceptowana w środowisku i dzięki dużemu zainteresowaniu z Państwa strony mogę na łamach pisma zamieszczać materiały o najnowszych kierunkach i osiągnięciach w chemii analitycznej.
Staramy się w redakcji tak układać każdy numer czasopisma, aby znalazł się w nim różnorodny materiał - mogący zainteresować jak najszersze grono czytelników.
Konsekwentna promocja pisma na różnego rodzaju targach, konferencjach i sympozjach pozwoliła nam dotrzeć do kolejnych grup laboratoriów, w których „Analityka” nie była jeszcze znana, co zaowocowało dalszym wzrostem liczby prenumeratorów.
 

W numerze (streszczenia artykułów)

Nauka

  • Chemometryczne techniki kalibracyjne w spektrofotometrii. cz. 2 Sztuczne sieci neuronowe
  • Ekstrakcja z wykorzystaniem ruchomego elementu sorpcyjnego typu TwisterTM (SBSE) – bezrozpuszczalnikowa technika przygotowania próbek do analizy


Praktyka

  • Analiza specjacyjna arsenu w wodzie. cz. II. Występowanie, toksyczność i najwyższe dopuszczalne stężenia
  • Normatywy i metody badań metali ciężkich w wodach powierzchniowych i podziemnych
  • Chromatografia jonowa na przełomie wieków


Historia

  • 200-lat chemii. Zarys dwustuletnich dziejów chemii uniwersyteckiej w Warszawie (1809-2009)
  • Historia gmachu chemii Uniwersytetu Warszawskiego


Polemiki, problemy

  • Nowe zanieczyszczenia w środowisku wodnym – źródła, zagrożenia, problemy analityczne
Odbiór osobisty 0 zł
Poczta Polska 5.9 zł
Firma kurierska Warszawa 19.5 zł
Firma kurierska 22 zł
Darmowa dostawa 300 zł