Analityka 3/2018

Cena numeru
Cena brutto:
25.00
(w tym cena 8% vat)
Cena brutto:
25.00
(w tym cena 8% vat)
Ilość
 • Ikona 1 Jak zostać prenumeratorem Analityka? Sprawdź
 • Ikona 2 A może potrzebujesz archiwalnego wydania? Sprawdź

Rok temu, w trzecim numerze „Analityki” zamieściliśmy pierwszy anons o Jubileuszowej X Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej, która pod hasłem „Od chemii wszystko się zaczyna” miała odbyć się w Lublinie. Czas biegnie szybko i w tym numerze możecie Państwo przeczytać pierwsze sprawozdanie z tej najważniejszej dla chemików analityków konferencji. Na głębsze podsumowania przyjdzie czas. Teraz dla tych, którzy nie mogli przyjechać do Lublina, przekazuję na gorąco w dziale „Konferencje, sprawozdania” garść podstawowych informacji i parę fotografii. Pozostałe zdjęcia będzie można znaleźć na naszej stronie http://www.malamut.pl/ serwis-fotograficzny.html, a merytoryczne sprawozdanie z konferencji ukaże się w numerze 4/2018 „Analityki”. Dział „Konferencje, sprawozdania” jest w tym numerze czasopisma bogaty, bo obok powyższej konferencji można zapoznać się z ośmioma innymi wydarzeniami naukowymi, jakie miały miejsce w pierwszej połowie roku. Nie są to oczywiście wszystkie konferencje, które odbyły się w tym czasie w Polsce, ale te spośród wielu, które wydają się istotne dla środowiska chemików analityków, i te, którym patronowała „Analityka”. Trzeci numer „Analityki” – jak zwykle – zawiera sporą dawkę artykułów,
zarówno w części poświęconej bardziej teoretycznym rozważaniom, jak i tej zawierającej praktyczne podejście do omawianych zagadnień. Z innych materiałów zamieszczonych w tym numerze polecam dwa artykuły
historyczne. Pierwszy z nich to opracowana przez prof. P. Kościelniaka druga część historii Zakładu Chemii Analitycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, z okazji 50-lecia istnienia. Tym razem autor omawia badania naukowe prowadzone w zakładzie. Natomiast w dziale „Historia” publikujemy artykuł o Bertoldzie Suhnerze – niezwykłym człowieku o wielu zainteresowaniach – twórcy firmy Metrohm. Czekając na opinie i uwagi, życzę Państwu przyjemnej lektury i do spotkania na jesiennych konferencjach.

NAUKA

 • Spektrometria mas w badaniach związków chemicznych w złożonych układach biologicznych Cz. II. W poszukiwaniu makrocząsteczek, czyli o spektrometrii mas w analizie jakościowej białek
 • HPCL NAA – nowe podejście do analizy specjacyjnej arsenu w żywności
 • Elektrorozpylanie – dogodny sposób jonizacji analitów w przypadku stosowania bezpośrednich procedur pomiarowych opartych na wykorzystaniu spektrometrii mas


PRAKTYKA

 • Zastosowanie metod analitycznych w charakterystyce eksperymentalnych polimerowych wypełnień stomatologicznych oraz twardych tkanek zębów
 • Nadzór nad analizatorem pH pracującym w reżimie pomiaru ciągłego
 • Ocena jakości kompostów z osadów nadmiarowych na podstawie zawartości wybranych metali ciężkich
 • Ulotny problem – metodyka oznaczania form siarkowodoru w matrycach wodnych
 • Nowe rozwiązania metodyczne w zakresie badań oddechu stosowane w diagnostyce medycznej


ARCHEOMETRIA

 • Chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas w badaniu nowożytnej ceramiki szkliwionej


HISTORIA

 • Bertold Suhner – człowiek sukcesu o wielu twarzach – 75 lat firmy Metrohm


POLEMIKI, PROBLEMY

 • Hiperakumulatory – niezwykłe rośliny o wielu zastosowaniach
 • Aminy w środowisku – niebezpieczeństwo czy jego naturalny element?
 • Opakowania – źródło zanieczyszczenia żywności. Problemy analityczne


PRZEDSTAWIAMY

 • Zakład Chemii Analitycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w 50-lecie istnienia Cz. II. Badania naukowe


KONFERENCJE, SPRAWOZDANIA

 • XII Konferencja „Analiza specjacyjna – możliwości i kierunki rozwoju”
 • XVI Słowacko-Czesko-Polska Konferencja „Analityka Hutnicza i Przemysłowa”
 • III Konferencja „Nowoczesne Laboratorium”
 • XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Chromatografia Jonowa i Techniki Pokrewne 2018”
 • XLVIII Ogólnopolska Szkoła Chemii – Ogólnopolska Konferencja Naukowa
 • Radwag organizatorem międzynarodowej konferencji „Solutions for Pharma”
 • XXIV Sympozjum Spektroskopowe pt. „Analityka chemiczna w świetle znowelizowanej normy 17025”
 • XXIV Sympozjum Klubu Pollab „Analiza danych w laboratorium”
 • X Polska Konferencja Chemii Analitycznej „Od chemii wszystko się zaczyna”


KONFERENCJE, ZAPROSZENIA

 • Kalendarz konferencji, kursów i szkoleń


NOWOŚCI

 • Nowości
Odbiór osobisty 0 zł
Poczta Polska 5.9 zł
Firma kurierska Warszawa 19.5 zł
Firma kurierska 22 zł
Darmowa dostawa 300 zł