Analityka 3/2017

Cena numeru
Cena brutto:
25.00
(w tym cena 8% vat)
Cena brutto:
25.00
(w tym cena 8% vat)
Ilość
 • Ikona 1 Jak zostać prenumeratorem Analityka? Sprawdź
 • Ikona 2 A może potrzebujesz archiwalnego wydania? Sprawdź

Trzeci numer „Analityki” ukazuje się – jak zwykle – w okresie wrześniowej kumulacji konferencji i sympozjów. Zachęcając do zapoznania się z artykułami w pierwszej części „Analityki”, chciałbym tym razem zwrócić Państwa uwagę na dwie ważne dla środowiska chemików analityków sprawy. Pierwsza z nich to list przewodniczącego Komitetu Chemii Analitycznej PAN – prof. B. Buszewskiego – w sprawie organizacji pseudonaukowych konferencji i publikowania tekstów naukowych bez recenzji i ich krytycznej oceny. Działania te mają na uwadze jedynie aspekt biznesowy i powinny jako takie zostać napiętnowane przez środowisko jako nieetyczne i szkodliwe. Szczególnie jest to ważne dla młodszych kolegów, niemających jeszcze pełnego rozeznania w zasadach rzetelnej i odpowiedzialnej pracy naukowej. Druga sprawa, którą chciałbym polecić Państwa uwadze, to jubileuszowa X Polska Konferencja Chemii Analitycznej pod hasłem „Od chemii wszystko się zaczyna”. Odbędzie się 1–5 lipca przyszłego roku w Lublinie. Ta najbardziej prestiżowa ogólnopolska konferencja odbędzie się już po trzech latach od poprzedniej, zorganizowanej w Poznaniu. Skrócenie czasu pomiędzy konferencjami (z pięciu do trzech lat) spowodowane zostało dużym i szybkim postępem w analityce chemicznej. KChA PAN uznał, że organizacja konferencji co trzy lata pozwoli lepiej i pełniej zaprezentować postęp i osiągnięcia w chemii analitycznej. Konferencja, integrując środowisko lubelskich chemików analityków, organizowana będzie przez Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego pod kierunkiem prof. Moniki Waksmundzkiej-Hajnos, a miejsce konferencji to Centrum Kongresowe na Uniwersytecie Przyrodniczym. Jako pierwsi informujemy o tym ważnym wydarzeniu, aby wszyscy chętni mogli zawczasu przygotować wystąpienia, zapewnić sobie finansowanie i zarezerwować czas na początku lipca, tak aby móc uczestniczyć w konferencji. Zapoznanie się z harmonogramem konferencji zamieszczonym w „Analityce” pozwoli wszystkim, zarówno organizatorom, jak i potencjalnym uczestnikom, na zoptymalizowanie swojego uczestnictwa w tych wydarzeniach.

NAUKA

 • Chromatografia cieczowa bez fazy stacjonarnej? Frakcjonowanie SPLITT jako wysokorozdzielcza technika separacyjna
 • Ciecze głęboko eutektyczne pochodzenia naturalnego jako nowe medium ekstrakcyjne
 • Nieukierunkowana analiza fosfolipidów w próbkach biologicznych i żywności. Cz. II. Zaawansowane techniki analityczne w analizie fosfolipidów
 • Oznaczanie neurotoksyny, β-N-metylamino-L-alaniny (BMAA), w materiale biologicznym – wyzwania analityczne
 • Przegląd technik stosowanych do pomiaru potencjału redoks


PRAKTYKA

 • Elektroniczne papierosy – (nie)bezpieczne palenie? – Cz. II. Metody oznaczania związków obecnych w płynie i aerozolu
 • Lipidomika mleka kobiecego – wiele do odkrycia
 • Funkcjonowanie składowisk odpadów komunalnych – problemy i wyzwania


POLEMIKI, PROBLEMY

 • Nowe substancje psychoaktywne Cz. I. Współczesna sytuacja narkotykowa
 • Rozdrobnione odpady polimerowe – nowy problem i świadek historii wpływu człowieka na najnowsze dzieje Ziemi


WYDARZENIA

 • Profesorowie Zbigniew J. Galus i Adam A. Hulanicki doktorami honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku
 • Medal im. Wiktora Kemuli dla prof. Henryka Matusiewicza
 • Ostrzeżenie Komitetu Chemii Analitycznej PAN


KONFERENCJE, SPRAWOZDANIA

 • V Konferencja Naukowa ,,Monitoring i analiza wody. Chromatograficzne metody oznaczania substancji o charakterze jonowym”
 • XIV Rio Symposium on Atomic Spectrometry
 • Warsztaty „Laboratoryjne metody oznaczania jakości paliw”
 • I Edycja Akademii Chemii Analitycznej
 • XV Polsko-Słowacko-Czeska Konferencja Analityki Hutniczej i Przemysłowej
 • XXIII Sympozjum Klubu Pollab „Podejście procesowe nowym wyzwaniem dla laboratoriów”
 • XXIII Sympozjum Spektroskopowe firmy MS Spektrum „Wyniki pomiaru – źródło informacji analitycznej”


KONFERENCJE, ZAPROSZENIA

 • Kalendarz konferencji, kursów i szkoleń


NOWOŚCI

 • Nowości
Odbiór osobisty 0 zł
Poczta Polska 5.9 zł
Firma kurierska Warszawa 19.5 zł
Firma kurierska 22 zł
Darmowa dostawa 300 zł