Analityka 3/2015

Cena numeru
Cena brutto:
25.00
(w tym cena 23% vat)
Ilość
 • Ikona 1 Jak zostać prenumeratorem Analityka? Sprawdź
 • Ikona 2 A może potrzebujesz archiwalnego wydania? Sprawdź

Piszę te słowa w pełni lata tuż po największym wydarzeniu dla społeczności chemików analityków, jakim była IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej w Poznaniu. Konferencja w pełni udana, zarówno merytorycznie, jak i organizacyjnie. Na głębsze podsumowania przyjdzie czas później, a teraz dla tych, którzy nie mogli przyjechać do Poznania, przekazuję na gorąco w dziale „Konferencje, sprawozdania” garść podstawowych informacji i parę fotografii. Pozostałe zdjęcia będzie można znaleźć na naszej stronie http://www.malamut.pl/serwis-fotograficzny.html, a merytoryczne sprawozdanie z konferencji ukaże się w numerze 4/2015 „Analityki”.
Dział „Konferencje, sprawozdania” jest w tym numerze czasopisma bogaty, bo obok powyższej konferencji można zapoznać się z ośmioma innymi wydarzeniami naukowymi, jakie miały miejsce w pierwszej połowie roku. Nie są to oczywiście wszystkie konferencje, które odbyły się w tym czasie w Polsce, ale te spośród wielu, które mocno wrosły w kalendarz, te, które wydają się ważne dla środowiska chemików analityków, i te, którym patronowała „Analityka”.
Chciałbym również zwrócić Państwa uwagę na dział „Wydarzenia”, w którym prof. Jacek Namieśnik składa w imieniu całego środowiska chemików analityków gratulacje prof. Ewie Bulskiej. Została ona przez grono ekspertów Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC) wybrana w 2015 roku jako jedna z dwunastu kobiet chemików na świecie i otrzymała tytuł „Distinguished Women in Chemistry or Chemical Engineering”. Przyłączając się do życzeń, zacytuję tylko fragment z tekstu prof. J. Namieśnika:
„...Znalezienie się w gronie dwunastu znamienitych kobiet uczonych to ogromny sukces i wyróżnienie. Pani profesor Ewa Bulska swoją pracowitością, efektywną pracą oraz uporem w realizacji ambitnych zamierzeń może stanowić przykład dla innych...”.
Na koniec, zachęcam do przeczytania całego numeru „Analityki”. Dziesięć artykułów w części głównej numeru jest tak zróżnicowanych tematycznie, że każdy powinien znaleźć coś interesującego dla siebie.
Życząc miłej lektury, mówię do zobaczenia na kolejnych konferencjach, którym patronujemy. A przed nami bogata jesień konferencyjna.
Do zobaczenia więc we Wrocławiu, Zakopanem, Gdańsku, Ustroniu, Warszawie...
 

W numerze (streszczenia artykułów)

Nauka

 • Derywatyzacja analitów – sposób na poprawę skuteczności procesu rozdzielania chromatograficznego
 • Miniaturowe helowe źródła wirującej plazmy – nowe, użyteczne narzędzie w spektroskopii analitycznej
 • Mechanizm retencji w wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Cz. III – Chromatografia cieczowa oddziaływań hydrofilowych (HILIC) – nowa strona chromatografii cieczowej
 • Granica wykrywalności. Cz. III − Trendy w podejściach do szacowania granicy wykrywalności


Praktyka

 • Techniki analityczne stosowane w laboratoriach kryminalistycznych w celu identyfikacji marihuany
 • Znaczenie ICP MS w badaniu właściwości farmakokinetycznych metaloleków
 • Fitoekstrakcja wspomagana, czyli szansa zwiększania efektywności procesu fitoremediacji poprzez połączenie działań chemii i biologii


Polemiki, problemy

 • Związki biologicznie aktywne w żywności i napojach
 • Analityka i ocena ryzyka występowania farmaceutyków w środowisku. Cz. III − Zastosowanie techniki chromatografii gazowej do oznaczania farmaceutyków w środowisku
 • Spektroskopia versus spektrometria


Wydarzenia

 • Profesor Ewa Bulska w gronie sławnych chemiczek


Przedstawiamy laboratoria

 • Zakład Chemii Analitycznej Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach – nowoczesne laboratorium z tradycjami


Konferencje, sprawozdania

 • XXIV Poznańskie Konwersatorium Analityczne „Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków”
 • XIII Słowacko-Czesko-Polska Konferencja Analityka Hutnicza i Przemysłowa
 • XXI Sympozjum Spektroskopowe „Metody pomiarowe a jakość wyniku”
 • XXI Sympozjum Klubu Pollab „Zapewnienie jakości wyników pomiarów i badań w działalności laboratoriów”
 • Seminarium z okazji 25-lecia firmy Testchem
 • 9. Zgromadzenie Ogólne EURAMET
 • VIII Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł − metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”
 • Seminarium Analityczne Sigma-Aldrich „Innowacje i nowe standardy w chemii analitycznej”
 • IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej „Chemia analityczna to ciągłe wyzwania”


Konferencje i zaproszenia

 • Kalendarz konferencji, kursów i szkoleń


Porównania międzylaboratoryjne

 • Szkolenia, badania międzylaboratoryjne


Prenumerata

 • Kupon prenumeraty


Nowości

 • Nowości w wyposażeniu laboratoriów
Odbiór osobisty 0 zł
Poczta Polska 5.9 zł
Firma kurierska Warszawa 19.5 zł
Firma kurierska 22 zł
Darmowa dostawa 300 zł