Analityka 3/2013

Cena numeru
Cena brutto:
25.00
(w tym cena 8% vat)
Cena brutto:
25.00
(w tym cena 8% vat)
Ilość
 • Ikona 1 Jak zostać prenumeratorem Analityka? Sprawdź
 • Ikona 2 A może potrzebujesz archiwalnego wydania? Sprawdź

Ten numer „Analityki" trafi do Państwa w połowie sierpnia. Pierwszą konferencją, na którą trafi ten numer „Analityki", będzie XVII Europejska Konferencja Chemii Analitycznej Euroanalysis organizowana w Warszawie wspólnie przez Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej i Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Euroanalysis jest największą europejską konferencją chemii analitycznej organizowaną co dwa lata od 1972 roku. Jako że „Analityka" ma zaszczyt być patronem medialnym tej konferencji, postanowiliśmy wydać jako dodatek do tego numeru wersję angielskojęzyczną, zawierającą najważniejsze artykuły. Będzie on rozprowadzany wśród uczestników Euroanalysis, aby zaprezentować „Analitykę" gościom z całej Europy i przedstawić charakter czasopisma i jego merytoryczną koncepcję.
 

W numerze (streszczenia artykułów)

Nauka

 • Fazy stacjonarne nowej generacji imitujące błony biologiczne
 • Nowe metody analityczne w terapeutycznym monitorowaniu leków - poprawa diagnostyki, efektywności leczenia i personalizacja terapii
 • Polimery z odwzorowanymi cząsteczkami
 • Nanocząstki złota w elektrodach jonoselektywnych


Praktyka

 • Certyfikowane materiały odniesienia - niezbędne narzędzie w kontroli i zapewnieniu jakości wyników pomiarów
 • Oznaczanie pierwiastków w miodach pszczelich metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją w płomieniu
 • 3-monochloro-1,2-propandiol w produktach żywnościowych - problemy i wyzwania analityczne
 • Zastosowanie mikroekstrakcji do fazy stałej (SPME) do wydzielania śladowych ilości związków metali


Wywiad

 • Na granicy dwóch systemów – Dr Bolesław Jerzak – prezes LGC Standards Sp. z o.o.


Historia

 • Prof. Mieczysław Centnerszwer – Fizykochemik (1874–1944)


Polemiki, problemy

 • Zastosowanie elektronicznych zmysłów w analizie żywności – Cz. II. Sztuczny język
 • Analityka w ochronie lasów – Cz. II. O czym świadczą wyniki pierwiastkowej analizy igieł świerka


Wydarzenia

 • Nagroda dla prof. Rajmunda Dybczyńskieg


Konferencje, sprawozdania

 • III Konferencja Naukowa „Monitoring i analiza wody. Chromatograficzne metody oznaczania substancji o charakterze jonowym”
 • XI Czesko-Polsko-Słowacka Konferencja „Analityka hutnicza i przemysłowa”
 • IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Chromatografia Jonowa 2013”
 • XIX Sympozjum Klubu POLLAB „Zarządzanie wynikami pomiarów w laboratorium badawczym i wzorcującym”.
 • VI Konferencja Chromatograficzna pt.: „Zastosowanie technik chromatograficznych w analizie środowiskowej i klinicznej”
 • Obchody Światowego Dnia Metrologii w Głównym Urzędzie Miar
 • Światowy Dzień Metrologii. Seminarium pt. „Metrologia w życiu codziennym” w Centrum Metrologii im. Zdzisława Rauszera w Radomiu
 • XIX Sympozjum „Metrologia chemiczna niejedno ma imię”
 • Sympozjum. „Analityka i monitoring zanieczyszczeń środowiska”. IV Pomorska Konferencja „Jakość Powietrza”. Konferencja „Fitoremediacja – Skuteczny Zabieg Sozotechniczny”


Konferencje i zaproszenia

 • Kalendarz konferencji


Nowości

 • Nowości w wyposażeniu laboratoriów
Odbiór osobisty 0 zł
Poczta Polska 5.9 zł
Firma kurierska Warszawa 19.5 zł
Firma kurierska 22 zł
Darmowa dostawa 300 zł