Analityka 3/2012

Cena numeru
Cena brutto:
25.00
(w tym cena 8% vat)
Cena brutto:
25.00
(w tym cena 8% vat)
Ilość
 • Ikona 1 Jak zostać prenumeratorem Analityka? Sprawdź
 • Ikona 2 A może potrzebujesz archiwalnego wydania? Sprawdź

Jak zwykle ten numer czasopisma trafi do Państwa już po głównej fali urlopów, ale przed licznymi konferencjami, których w okresie wrzesień–październik mamy bez liku. Na wielu z nich spotkacie się Państwo z tym numerem „Analityki”, a w kolejnych przeczytacie sprawozdania z tych wydarzeń, którym czasopismo patronowało. Tym razem lekturę „Analityki” proponuję zacząć od końca, a mianowicie od działu „Z ostatniej chwili”, gdzie zamieszczona jest informacja o nagrodach dla dwojga polskich wybitnych chemików analityków. Mianowicie na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Białymstoku wręczone zostaną medale: prof. Ewie Bulskiej z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego – medal im. Wiktora Kemuli, oraz prof. Jackowi Namieśnikowi z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej – medal im. Jędrzeja Śniadeckiego. W tym numerze „Analityki” znajdziecie Państwo krótkie życiorysy naukowe Laureatów, a w następnym sprawozdanie z wręczenia tych prestiżowych nagród. Cały zespół Wydawnictwa MALAMUT serdecznie gratuluje nagrodzonym, życząc im dalszych sukcesów na polu naukowym. Mamy również nadzieję na dalszą owocną współpracę i wspieranie Wydawnictwa swoimi autorytetami...
 

W numerze (streszczenia artykułów)

Nauka

 • Na pograniczu dyscyplin: biologiczno-chemiczne badania roślin
 • Ekstrakcja do fazy stałej niejedno ma imię
 • Oznaczanie kadmu z wykorzystaniem techniki generowania zimnych par spektrometrii atomowej
 • Techniki sekwencjonowania jako nowej generacji analityka w omice
 • Nowe trendy w opracowywaniu serii spektralnych certyfikowanych materiałów odniesienia przeznaczonych dla stopów miedzi – stopy ekologiczne


Praktyka

 • Metale ciężkie i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w paliwach. Normatywy i metody Badań
 • Korekcja siły wyporu w pomiarach masy, Cz. II – Nowa funkcja wag serii 2Y
 • Zastosowanie optycznej spektrometrii emisyjnej w analizie wtrąceń w metalach i stopach metali
 • Znaczenie pierwiastków ziem rzadkich w badaniach poziomu zanieczyszczenia środowiska Historia
 • Ludwik Marian Chrobak – krystalograf, mineralog i analityk (1896–1982)


Polemiki, problemy

 • Pozostałości farmaceutyków w środowisku – problem daleki od rozwiązania


Konferencje, sprawozdania

 • Analitika Expo po raz dziesiąty
 • XXI Poznańskie Konwersatorium Analityczne „Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków”
 • XXIII Targi Analytica
 • X Słowacko-Czesko-Polska Konferencja „Analityka Hutnicza i Przemysłowa”
 • VIII Międzynarodowa Konferencja „Chromatografia Jonowa 2012”
 • V Sympozjum Chromatograficzne, „Zastosowanie technik chromatograficznych w analizieśrodowiskowej i klinicznej”
 • XVIII Sympozjum „Standaryzacja pomiarów analitycznych – potrzeba czy konieczność”
 • Obchody Światowego Dnia Metrologii w Głównym Urzędzie Miar
 • XVIII Sympozjum Klubu Pollab. Wymagania techniczne normy PN-EN ISO/IEC 17025 w praktyce laboratoryjnej – 4
 • Spotkanie przedstawicieli zespołów realizujących projekt MODAS


Konferencje, sprawozdania

 • Kalendarz konferencji


Porównania Laboratoryjne

 • pH-9
 • Przewodność 1
 • Wody naturalne 18


Z ostatniej chwili

 • Medale Polskiego Towarzystwa Chemicznego: im. Wiktora Kemuli dla prof. Ewy Bulskiej i im. Jędrzeja Śniadeckiego dla prof. Jacka Namieśnika
 • List do redakcji


Nowości w wyposażeniu laboratoriów

Odbiór osobisty 0 zł
Poczta Polska 5.9 zł
Firma kurierska Warszawa 19.5 zł
Firma kurierska 22 zł
Darmowa dostawa 300 zł