Analityka 3/2012

Cena numeru
Cena brutto:
25.00
(w tym cena 8% vat)
Cena brutto:
25.00
(w tym cena 8% vat)
Ilość
 • Ikona 1 Jak zostać prenumeratorem Analityka? Sprawdź
 • Ikona 2 A może potrzebujesz archiwalnego wydania? Sprawdź

Jak zwykle ten numer czasopisma trafi do Państwa już po głównej fali urlopów, ale przed licznymi konferencjami, których w okresie wrzesień–październik mamy bez liku. Na wielu z nich spotkacie się Państwo z tym numerem „Analityki”, a w kolejnych przeczytacie sprawozdania z tych wydarzeń, którym czasopismo patronowało. Tym razem lekturę „Analityki” proponuję zacząć od końca, a mianowicie od działu „Z ostatniej chwili”, gdzie zamieszczona jest informacja o nagrodach dla dwojga polskich wybitnych chemików analityków. Mianowicie na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Białymstoku wręczone zostaną medale: prof. Ewie Bulskiej z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego – medal im. Wiktora Kemuli, oraz prof. Jackowi Namieśnikowi z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej – medal im. Jędrzeja Śniadeckiego. W tym numerze „Analityki” znajdziecie Państwo krótkie życiorysy naukowe Laureatów, a w następnym sprawozdanie z wręczenia tych prestiżowych nagród. Cały zespół Wydawnictwa MALAMUT serdecznie gratuluje nagrodzonym, życząc im dalszych sukcesów na polu naukowym. Mamy również nadzieję na dalszą owocną współpracę i wspieranie Wydawnictwa swoimi autorytetami...
 

W numerze (streszczenia artykułów)

Nauka

 • Na pograniczu dyscyplin: biologiczno-chemiczne badania roślin
 • Ekstrakcja do fazy stałej niejedno ma imię
 • Oznaczanie kadmu z wykorzystaniem techniki generowania zimnych par spektrometrii atomowej
 • Techniki sekwencjonowania jako nowej generacji analityka w omice
 • Nowe trendy w opracowywaniu serii spektralnych certyfikowanych materiałów odniesienia przeznaczonych dla stopów miedzi – stopy ekologiczne


Praktyka

 • Metale ciężkie i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w paliwach. Normatywy i metody Badań
 • Korekcja siły wyporu w pomiarach masy, Cz. II – Nowa funkcja wag serii 2Y
 • Zastosowanie optycznej spektrometrii emisyjnej w analizie wtrąceń w metalach i stopach metali
 • Znaczenie pierwiastków ziem rzadkich w badaniach poziomu zanieczyszczenia środowiska Historia
 • Ludwik Marian Chrobak – krystalograf, mineralog i analityk (1896–1982)


Polemiki, problemy

 • Pozostałości farmaceutyków w środowisku – problem daleki od rozwiązania


Konferencje, sprawozdania

 • Analitika Expo po raz dziesiąty
 • XXI Poznańskie Konwersatorium Analityczne „Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków”
 • XXIII Targi Analytica
 • X Słowacko-Czesko-Polska Konferencja „Analityka Hutnicza i Przemysłowa”
 • VIII Międzynarodowa Konferencja „Chromatografia Jonowa 2012”
 • V Sympozjum Chromatograficzne, „Zastosowanie technik chromatograficznych w analizieśrodowiskowej i klinicznej”
 • XVIII Sympozjum „Standaryzacja pomiarów analitycznych – potrzeba czy konieczność”
 • Obchody Światowego Dnia Metrologii w Głównym Urzędzie Miar
 • XVIII Sympozjum Klubu Pollab. Wymagania techniczne normy PN-EN ISO/IEC 17025 w praktyce laboratoryjnej – 4
 • Spotkanie przedstawicieli zespołów realizujących projekt MODAS


Konferencje, sprawozdania

 • Kalendarz konferencji


Porównania Laboratoryjne

 • pH-9
 • Przewodność 1
 • Wody naturalne 18


Z ostatniej chwili

 • Medale Polskiego Towarzystwa Chemicznego: im. Wiktora Kemuli dla prof. Ewy Bulskiej i im. Jędrzeja Śniadeckiego dla prof. Jacka Namieśnika
 • List do redakcji


Nowości w wyposażeniu laboratoriów

Odbiór osobisty 0 zł
Poczta Polska 5.9 zł
Firma kurierska Warszawa 19.5 zł
Firma kurierska 22 zł
Darmowa dostawa 300 zł
Nasi klienci wybrali także
Tradycyjnie już pierwszy numer „Analityki" jest numerem obszernym. Trzon zeszytu stanowi czternaście artykułów merytorycznych. Od chemii analitycznej w lipidomice,
Analityka 1 / 2014
papierowa 25.00 zł elektroniczna 25.00 zł
Zima powoli już za nami. Przybywa nam dnia, a z nim wraca chęć do życia i działania. W tym pozytywnym momencie przekazuję w Państwa ręce pierwszy w tym roku
Analityka 1 / 2013
papierowa 25.00 zł elektroniczna 25.00 zł
Ubiegły rok obchodziliśmy na całym świecie jako Rok Chemii, a w Polsce był on dodatkowo poświęcony Marii Skłodowskiej-Curie, w stulecie otrzymania przez naszą wielką
Analityka 1 / 2012
papierowa 25.00 zł elektroniczna 25.00 zł