Analityka 3/2023

Cena numeru
Cena brutto:
40.00
(w tym cena 23% vat)
Cena brutto:
40.00
(w tym cena 23% vat)
Ilość
  • Ikona 1 Jak zostać prenumeratorem Analityka? Sprawdź
  • Ikona 2 A może potrzebujesz archiwalnego wydania? Sprawdź

Trzeci numer „Analityki” powstaje w czasie letniej kanikuły. Myślimy już bardziej o odpoczynku aniżeli o twórczej pracy. Wpłynęło to również na „Analitykę”, a właściwie na jej objętość. W tym gorącym okresie szczególnie trudno namówić autorów na napisanie artykułu po polsku. Po polsku, bo na jednej z konferencji usłyszałem, że pisanie po angielsku jest prostsze i przynosi większe profity, bo to punkty, finansowanie itd., itd. Smutne to, że w coraz większym stopniu opanowuje nas „punktoza”, a widmo parametryzacji straszy i spędza sen z oczu. Ale cóż, takie czasy.
W tym numerze okładka „Analityki” nie nawiązuje, tak jak zwykle, do treści konkretnego artykułu. Niech ten humorystyczny XVII-wieczny obraz wywoła uśmiech na Państwa twarzach i będzie alegorią współczesnej chemii analitycznej. Ten numer otwierają dwa artykuły omawiające specjację. W pierwszym z nich autorki z Wydziału Chemii UW przedstawiają nową koncepcję jej badania, proponując stabilizację form w miejscu pobrania próbki. Drugi, dotyczy badania specjacji związków kompleksowych w układach biologicznych i powstał na Wydziale Chemii Uniwersytetu
w Białymstoku. Kolejnymi pozycjami są dwa artykuły powstałe na podstawie nagrodzonych w tegorocznym konkursie prac doktorskich. Pozostałe cztery nagrodzone artykuły znajdą się w kolejnym numerze „Analityki”. Artykuły w głównej części numeru zamyka opracowanie omawiające narzędzia statystyczne w procesie walidacji. Autor artykułu, prof. Piotr Konieczka, zebrał w nim stosowane testy statystyczne i wykazał, jak bardzo statystyka matematyczna jest użytecznym narzędziem, pozwalającym na potwierdzenie, udowodnienie czy ocenę postawionej hipotezy. W przypadku procesu walidacji zastosowanie statystyki matematycznej umożliwia rozstrzygnięcie wielu wątpliwości, pozwalając odpowiedzieć na pytania związane z naturą procesu analitycznego. Ponadto, jak zwykle, zapraszam do przeczytania i obejrzenia sprawozdań z konferencji i zapoznania się z anonsami nadchodzących spotkań.

Przewodnicząca rady programowej
Ewa Bulska
Prof. dr hab. Ewa Bulska
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
Członkowie rady programowej
Irena Staneczko-Baranowska
Prof. dr hab. Irena Staneczko-Baranowska
Wydział Chemiczny, Politechnika Gliwicka
Bogusław Buszewski
Prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Zbigniew Brzózka
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka
Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Beata Godlewska - Żyłkiewicz
Prof. dr hab. Beata Godlewska - Żyłkiewicz
Wydział Chemii, Uniwersytet w Białymstoku
Jolanta Kochana
Dr hab. Jolanta Kochana
prof. UJ, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
Piotr Konieczka
Prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka
Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
Piotr Stepnowski
Prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański
Odbiór osobisty 0 zł
Poczta Polska 5.9 zł
Firma kurierska Warszawa 19.5 zł
Firma kurierska 22 zł
Darmowa dostawa 300 zł
Nasi klienci wybrali także
Jak zwykle z drugim numerem „Analityki” spotkacie się Państwo na majowych i czerwcowych konferencjach i sympozjach. Po szoku spowodowanym pandemią w tym roku
Analityka 2 / 2023
papierowa 35.00 zł elektroniczna 35.00 zł
Do rąk czytelnika trafia pierwsza w Polsce praca pt. Techniki elektromigracyjne – teoria i praktyka. To wieloautorskie opracowanie dotyczy wszystkich aspektów rozdzielania,
TECHNIKI ELEKTROMIGRACYJNE - Teoria i praktyka
Tym razem chciałbym rozpocząć nie od omówienia zawartości numeru, ale od złożenia Państwu życzeń. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku składam wszystkim najserdeczniejsze życzenia zdrowych, wesołych, spokojnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, natomiast w nadchodzącym 2024 roku powrotu do normalności i wielkich zmian na lepsze, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Jeśli chodzi o zawartość bieżącego numeru „Analityki”, to pierwsze cztery materiały zostały napisane przez młodych doktorów wyróżnionych w tym roku nagrodami Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Tematyka artykułów pokazuje różnorodność merytoryczną tych prac. Od badania wpływu architektury i budowy chipa na wybrane parametry analityczne, przez pracę z próbnikami pasywnymi z nanorurkami węglowymi po artykuł omawiający wielowymiarowe dane instrumentalne w chemii analitycznej.
Analityka 4 / 2023
papierowa 40.00 zł elektroniczna 40.00 zł