Analityka 2/2021

Cena numeru
Cena brutto:
35.00
(w tym cena 8% vat)
Cena brutto:
35.00
(w tym cena 8% vat)
Ilość
 • Ikona 1 Jak zostać prenumeratorem Analityka? Sprawdź
 • Ikona 2 A może potrzebujesz archiwalnego wydania? Sprawdź

Rok temu, oddając w Państwa ręce drugi numer „Analityki”, byliśmy wszyscy zaskoczeni i zszokowani rozwijającą się pandemią. Zamykając się w domach, odliczaliśmy czas do jesieni, uważając, że wtedy to już na pewno wrócimy do normalności. Nikt nie przypuszczał, że równo rok później ciągle mamy tylko nadzieję, że jesienią może będzie lepiej niż dotychczas.###Czas pandemii zmienił nasze myślenie o wielu sprawach. Nagle okazało się, że część z nas musi pracować zdalnie, jak również szkoły, zarówno ta podstawowa jak i średnia nie mówiąc o uczelniach, muszą prowadzić zdalne nauczanie. Wykłady on-line stały się oczywistością, a spotkania różnych gremiów również można odbyć bez wychodzenia z domu i męczących podróży. Pandemia na dobre i na długo zmieniła nasze życie, przyzwyczajenia i sposób uprawiania nauki. Musieliśmy nasze aktywności w większym stopniu przenieść do sieci i w ten sposób dzielić się uzyskanymi wynikami i najnowszymi osiągnięciami. Mając nadzieję, że szczepienia przyniosą nam zbiorową odporność, pojawiają się nieśmiało plany zorganizowania konferencji w normalnym trybie. Dla zaszczepionych na miejscu, a dla wahających się przez internet. Życie pokaże, jak szybko powrócimy w pełni do wspólnych spotkań na żywo. Rozmowy kuluarowe i osobiste kontakty są bowiem nie mniej ważne aniżeli same obrady i żaden, nawet najbardziej wyrafinowany program i najszybszy internet tego nie zastąpią. Oczywiście będziemy na bieżąco informować o podjętych próbach i ich rezultatach. Na razie polecam do przeczytania bieżący numer „Analityki”. Jak co roku podajemy w nim wyniki w konkursie Komitetu Chemii Analitycznej PAN na najlepsze prace doktorskie oraz za wyróżniającą się habilitację i osiągnięcie w zakresie chemii analitycznej. Serdecznie gratulując zwycięzcom, tradycyjnie zapraszam laureatów tych nagród do zaprezentowania tez ich prac doktorskich w formie artykułu na łamach „Analityki”. Mając nadzieję, że kolejny numer „Analityki” jesienią będzie już bardziej optymistyczny, ‒ zapraszam do lektury.

Prawidłowy rozwój chemii analitycznej w Polsce wymaga nie tylko ciągłego śledzenia najnowszych doniesień literaturowych przez pracowników laboratoriów naukowych, ale również kształcenia młodej kadry chemików oraz przekazywania wiedzy do laboratoriów prowadzących pomiary rutynowe.

Większość literatury naukowej jest publikowana w języku angielskim i warto podkreślić, że polscy chemicy analitycy publikują wiele liczących się prac naukowych w dobrych, o dużym współczynniku oddziaływania czasopismach o obiegu międzynarodowym. Niemniej poza pracami w języku angielskim warto pamiętać o tym, iż nie wszyscy mają dostęp do międzynarodowych czasopism, jak również nie wszyscy posiadają dostateczną znajomość języka angielskiego do śledzenia piśmiennictwa obcojęzycznego.

Biorąc to pod uwagę, widzimy konieczność podjęcia działań odnośnie szerzenia wiedzy w zakresie chemii analitycznej w języku polskim, dla czytelnika polskiego. W związku z tym Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk (KChA PAN) podjął współpracę z Wydawnictwem MALAMUT w zakresie propagowania wiedzy z zakresu chemii analitycznej oraz przygotowywanie monografii tematycznych w języku polskim.

Współpracując od kilku lat z członkami KChA PAN, wydawnictwo podjęło już pierwsze działania wydawnicze (dwie pozycje wydane w 2007 roku; 1 wydana w 2008 roku), co spotkało się z dużym zainteresowaniem środowiska polskich analityków. W związku z tym uznano, że ważne jest podjęcie systematycznych działań, wspieranych przez największe autorytety w dziedzinie chemii analitycznej związanych z kontynuacją tej działalności wydawniczej.

W 2008 roku została powołana Rada Programowa Wydawnictwa MALAMUT, w skład której wchodzi przewodniczący rady, pięciu członków oraz przedstawiciel wydawnictwa. Członkowie Rady Programowej wywodzą się z różnych środowisk, mają różne doświadczenia zarówno w zakresie reprezentowanej tematyki badawczej, jak i w zakresie doświadczeń dydaktycznych.

Przewodnicząca rady programowej
Ewa Bulska
Prof. dr hab. Ewa Bulska
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
Członkowie rady programowej
Irena Staneczko-Baranowska
Prof. dr hab. Irena Staneczko-Baranowska
Wydział Chemiczny, Politechnika Gliwicka
Bogusław Buszewski
Prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Zbigniew Brzózka
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka
Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Beata Godlewska - Żyłkiewicz
Prof. dr hab. Beata Godlewska - Żyłkiewicz
Wydział Chemii, Uniwersytet w Białymstoku
Jolanta Kochana
Dr hab. Jolanta Kochana
prof. UJ, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
Piotr Konieczka
Prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka
Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
Piotr Stepnowski
Prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

NAUKA

 • Hybrydowe nanokompozyty typu metal-białko serwatkowe
 • Wpływ współrozpuszczalników na badania jonizacji związków trudno rozpuszczalnych
 • Zastosowanie uczenia maszynowego w chemii analitycznej


PRAKTYKA

 • Praktyczne zastosowanie metody elektrograwimetrycznej w analizie stopów miedzi
 • Metody oznaczania antybiotykooporności u bakterii
 • Lantanowce - metale krytyczne technologicznie: dlaczego są tak istotne?
 • 48 Oznaczanie zawartości boru, krzemu i cyrkonu w nowych stopach glinu
 • Nano- i mikroplastiki w ekosystemie wodnym


WYWIAD ANALITYKI

 • W trosce o bezpieczeństwo żywności


WYDARZENIA

 • Posiedzenie Komitetu Chemii Analitycznej PAN
 • Nagrody Komitetu Chemii Analitycznej PA


KONFERENCJE, SPRAWOZDANIA

 • XXXII Walne Zgromadzenie członków Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB

 

KONFERENCJE, ZAPROSZENIA

 • Kalendarz konferencji, kursów i szkoleń


​NOWOŚCI

 • Nowości
Odbiór osobisty 0 zł
Poczta Polska 5.9 zł
Firma kurierska Warszawa 19.5 zł
Firma kurierska 22 zł
Darmowa dostawa 300 zł