Analityka 2/2019

Cena numeru
Cena brutto:
25.00
(w tym cena 8% vat)
Cena brutto:
25.00
(w tym cena 8% vat)
Ilość
 • Ikona 1 Jak zostać prenumeratorem Analityka? Sprawdź
 • Ikona 2 A może potrzebujesz archiwalnego wydania? Sprawdź

Pierwsze tegoroczne konferencje i targi EuroLab za nami, można więc uznać, że sezon spotkań chemików analityków został otwarty. Zapraszam do działu „Konferencje, sprawozdania”, w którym zamieściliśmy relacje z pierwszych spotkań w Poznaniu i Toruniu, oraz do działu „Wydarzenia” na obszerne sprawozdanie z targów. To już XXI edycja tej imprezy o tyle unikalnej, że gromadzi nie tylko sprzedawców aparatury i sprzętu laboratoryjnego, lecz również liczne placówki akademickie oraz instytuty i organizacje naukowe. Wymiana doświadczeń na tym forum jest bardzo interesująca, a seminaria naukowe i wykłady przyciągają liczne grono słuchaczy. Po dziesięciu latach nieobecności targi powróciły do Pałacu Kultury i Nauki i powrót ten należy uznać za bardzo udany. Drugi numer „Analityki” ukazuje się tradycyjnie na początku maja, w momencie wiosennego szczytu konferencyjnego. Staramy się być na nich, aby później zrelacjonować ich przebieg i przybliżyć nieobecnym tematykę tych spotkań. Spoza stricte naukowych wydarzeń chciałbym zwrócić uwagę na zamieszczony w dziale „Historia” obszerny materiał o Głównym Urzędzie Miar, który w tym roku świętuje 100-lecie swojego powstania. Z jubileuszem GUM-u zbiegło się inne bardzo ważne wydarzenie metrologiczne. Mianowicie dokonano redefinicji podstawowych jednostek SI, których nowe definicje oparto o stałe fizyczne. Nowo zdefiniowane jednostki wchodzą w życie w maju tego roku. Od tej pory
fizyczny wzorzec masy w Sèvres będzie już jedynie eksponatem muzealnym. W dziale „Wydarzenia” prezentujemy listę osób nagrodzonych przez Komitet Chemii Analitycznej PAN za najlepsze prace doktorskie. Serdecznie gratulując zwycięzcom, tradycyjnie zapraszam laureatów tych nagród do zaprezentowania tez ich prac doktorskich w formie artykułu na łamach „Analityki”. Gratuluję również promotorom. To dzięki ich opiece prace te osiągnęły tak wysoki poziom. Szczególnie ważne są relacje mistrz−uczeń, zanikające coraz częściej w obecnym systemie edukacji. Wiedzę można posiąść w różny sposób, ale nic nie zastąpi kontaktów z Profesorem, który swoją wiedzą, postawą i przykładem nauczy etosu i etyki pracy naukowej. Zachęcając do przeczytania całego numeru „Analityki”, polecam również odwiedzenie naszej strony internetowej www.malamut.pl, gdzie uzupełnieniem wydarzeń i sprawozdań z konferencji, którym patronujemy medialnie, jest obszerna kronika fotograficzna.

NAUKA

 • Analiza oligonukleotydów antysensownych pierwszej i drugiej generacji za pomocą chromatografii par jonowych
 • Ciecze jonowe jako medium sorpcyjne w mikroekstrakcji do pojedynczej kropli
 • Spektrometria mas w badaniach związków chemicznych w złożonych układach biologicznych


PRAKTYKA

 • Ptasie pióra jako biowskaźniki do uzyskiwania informacji o stanie środowiska
 • Oznaczanie fluoru w żywności i produktach codziennego użytkuWykorzystanie substancji znacznikowych w badaniach stanu środowiska
 • Wykorzystanie technik analitycznych do oceny emisji lotnych związków organicznych uwalnianych z materiałów polimerowych, jako obiecujące rozwiązania w kontroli ich jakości. cz. I


POLEMIKI, PROBLEMY

 • Nowe substancje psychoaktywne – Nowe wyzwania analityczne


HISTORIA

 • 100 lat Głównego Urzędu Miar


WYDARZENIA

 • Spotkanie EuChemS
 • Nagrody Komitetu Chemii Analitycznej PAN w konkursie na najlepsze prace doktorskie EDYCJA 2019
 • XXI Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2019
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla prof. Ewy Bulskiej


KONFERENCJE, SPRAWOZDANIA

 • European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry
 • VII Konferencja „Chemometria i Metrologia w Analityce”
 • VI Konferencja Naukowa „Monitoring i analiza wody. Metody oznaczania substancji o charakterze jonowym”


KONFERENCJE, ZAPROSZENIA

 • Kalendarz konferencji, kursów i szkoleń


NOWOŚCI

 • Nowości
Odbiór osobisty 0 zł
Poczta Polska 5.9 zł
Firma kurierska Warszawa 19.5 zł
Firma kurierska 22 zł
Darmowa dostawa 300 zł