Andrzej Gawor, Andrii Tupis, Anna Ruszczyńska, Ewa Bulska

Wykorzystanie wysokorozdzielczej absorpcyjnej spektrometrii cząsteczkowej z piecem grafitowym jako reaktorem do oznaczania fluoru w próbkach biologicznych

Opracowano i zwalidowano procedurę analityczną oznaczania śladowych ilości fluoru w próbkach biologicznych przy użyciu molekularnej absorpcji cząsteczki GaF. Zwalidowana procedura analityczna pozwala na oznaczenie małej ilości fluoru bezpośrednio po mineralizacji próbek biologicznych kwasem, co nie było możliwe innymi metodami.

Pełna treść artykułu dostępna w numerze
Analityka 1/2022

Analityka 1 / 2022

Cena brutto:
35.00 (w tym cena 23% vat)
Cena brutto:
35.00 (w tym cena 23% vat)