Szkoły i Warsztaty z zakresu fluorescencyjnej analizy rentgenowskiej i dyfrakcji rentgenowskiej w połączeniu z warsztatami firmy Rigaku

USTROŃ-ZAWODZIE, 18–21 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

Szkoły i Warsztaty to cykliczne wydarzenie obejmujące zagadnienia z zakresu dyfrakcji rentgenowskiej (XRD), fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej (XRF) oraz spektrometrii emisyjnej. Tegoroczna edycja została zorganizowana przez firmę Testchem oraz dwa instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz: Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza oraz Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych. Organizatorzy zdecydowali, iż tym razem w bloku poświęconym spektrometrii emisyjnej zagości optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej.

Pełna treść artykułu dostępna w numerze
Analityka 1/2022

Analityka 1 / 2022

Cena brutto:
35.00 (w tym cena 23% vat)
Cena brutto:
35.00 (w tym cena 23% vat)