Sympozjum „Bezpieczne zarządzanie pracą w laboratorium”

SYPNIEWO, 11–13 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

Kolejny raz w malowniczym Sypniewie odbyło się sympozjum „Bezpieczne zarządzanie pracą w laboratorium”, organizowane przez firmę Estilaq oraz Centrum Doradczo Szkoleniowe Malon Group. Patronat nad wydarzeniem objął Główny Urząd Miar oraz firma Perlan Technologies. Spotkanie odbywało się z uwagi na wciąż obowiązujące ograniczenia pandemiczne w formie hybrydowej i stacjonarnej. Skupiło przeszło 60 uczestników – ponad 30 osób uczestniczyło w formie stacjonarnej i mniej więcej tyle samo korzystało z dostępu zdalnego.

Pełna treść artykułu dostępna w numerze
Analityka 1/2022

Analityka 1 / 2022

Cena brutto:
35.00 (w tym cena 23% vat)
Cena brutto:
35.00 (w tym cena 23% vat)