Posiedzenie Komitetu Chemii Analitycznej PAN

WARSZAWA, 30 LISTOPADA 2021 ROKU

W dniu 30 listopada 2021 roku o godzinie 12 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się posiedzenie podsumowujące roczną działalność Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk. Przybyłych członków Komitetu i gościa – Mariusza Szkolmowskiego, dyrektora MS Spektrum – powitał przewodniczący Komitetu prof. Bogusław Buszewski, czł. rzecz. PAN. W pierwszej części spotkania przewodniczący Komitetu wraz z dyrektorem MS Spektrum Mariuszem Szkolmowskim wręczyli nagrodę za najlepszą rozprawę doktorską z analitycznej spektrometrii dr. Wiktorowi Lorencowi z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (promotor: prof. Danuta Barałkiewicz).

Pełna treść artykułu dostępna w numerze
Analityka 1/2022

Analityka 1 / 2022

Cena brutto:
35.00 (w tym cena 23% vat)
Cena brutto:
35.00 (w tym cena 23% vat)