Bolesław Jeżak

O materiałach odniesienia raz jeszcze

Wytrwali czytelnicy „Analityki” pamiętają być może, że problematykę związaną z materiałami odniesienia poruszałem na jej łamach wielokrotnie. Pozostając przy tym temacie, chciałbym przedstawić go z nieco innej niż zazwyczaj strony – cofnąć się w przeszłość, a następnie opisać niektóre problemy towarzyszące współcześnie wytwórcom, użytkownikom, a także dystrybutorom materiałów odniesienia i certyfikowanych materiałów odniesienia.

Pełna treść artykułu dostępna w numerze
Analityka 1/2022

Analityka 1 / 2022

Cena brutto:
35.00 (w tym cena 23% vat)
Cena brutto:
35.00 (w tym cena 23% vat)