Aleksandra M. Kowalska, Piotr Stepnowski, Łukasz P. Haliński

Metody izolacji i analizy form krystalicznych wosków powierzchniowych roślin

Kombinacja analiz chemicznych oraz mikroskopowych umożliwia przede wszystkim poznanie struktury form krystalicznych wosków, powiązanie tych struktur z ich składem chemicznym oraz określenie potencjalnej roli biologicznej.

Pełna treść artykułu dostępna w numerze
Analityka 1/2022

Analityka 1 / 2022

Cena brutto:
35.00 (w tym cena 23% vat)
Cena brutto:
35.00 (w tym cena 23% vat)