Bogusław Buszewski

Fizykochemiczne techniki rozdzielania w Polsce

W niniejszym opracowaniu przedstawione zostaną najważniejsze osiągnięcia, jakie zostały uzyskane w budowie „polskiej” szkoły chromatograficznej w poszczególnych ośrodkach akademickich: Lublina, Warszawy, Gdańska, Poznania, Łodzi, Śląska, Krakowa czy Torunia.

Pełna treść artykułu dostępna w numerze
Analityka 1/2022

Analityka 1 / 2022

Cena brutto:
35.00 (w tym cena 23% vat)
Cena brutto:
35.00 (w tym cena 23% vat)