Daria Janiszewska, Małgorzata Szultkam-Łyńska, Bogusław Buszewski

Zastosowanie techniki MIP-SPME do terapeutycznego monitorowania leków w próbkach biologicznych

Z punktu widzenia chemii analitycznej analiza substancji leczniczych jest złożonym problemem, bowiem matryca (postać leku) poza związkiem farmakologicznie czynnym zawiera wiele związków chemicznych o odmiennych właściwościach fizykochemicznych (substancje pomocnicze). Wiarygodność oznaczeń analitycznych jest podstawą do właściwej interpretacji uzyskanych wyników badań. Jednym z najważniejszych parametrów charakteryzujących sprawność działania danej metody analitycznej jest selektywność, czyli zdolność do jednoznacznego określenia analitu w obecności innych składników. Ogromne zróżnicowanie próbek ze względu na skład oraz stan skupienia matrycy narzuca konieczność stosowania wielu metod przygotowania próbek oraz wielu wydajnych technik ekstrakcji badanych związków i ich oczyszczania przed etapem końcowego oznaczania. Obecnie analiza leków ma ogromne znaczenie w identyfikacji substancji biologicznie czynnych dla potrzeb analizy biomedycznej. Monitorowanie ich stężenia pozwoliło określić farmakokinetykę przemian substancji biologicznie czynnych.

Pełna treść artykułu dostępna w numerze
Analityka 2/2022

Analityka 2 / 2022

Cena brutto:
40.00 (w tym cena 23% vat)
Cena brutto:
40.00 (w tym cena 23% vat)