Izabela Wolańska, Štefan Matejčík, Edyta Budzyńska, Jarosław Puton

Sprzężenie spektrometrów ruchliwości jonów ze spektrometrami mas (układy IMS-MS)

Technika IMS-MS będąca połączeniem spektrometrii ruchliwości jonów (IMS) i spektrometrii mas (MS) wykorzystywana jest do zadań analitycznych, w których wymagane jest rozdzielanie składników próbki o zbliżonych masach. W ostatnich latach zainteresowanie tą techniką wzrosło, a głównymi obszarami zastosowań są badania medyczne, proteomika i metabolomika oraz wykrywanie substancji niebezpiecznych i ochrona środowiska. Technika IMS-MS stosowana jest również do badania procesów jonizacji chemicznej. W pracy przedstawiono podstawowe informacje dotyczące sposobów rozdzielania jonów w oparciu o ich ruch w gazach. Parametrem, który decyduje o zaletach spektrometrów ruchliwości jonów stosowanych jako wstępny element filtrujący jony jest przekrój czynny na zderzenia. Wielkość ta w podstawowy sposób wpływa na ruchliwość jonów, przy czym związana jest nie tylko z masą jonów, ale również z ich kształtem i wymiarami. To sprawia, że techniki IMS i MS charakteryzują się pewną „ortogonalnością” będąca niezbędną cechą technik łączonych.

Pełna treść artykułu dostępna w numerze
Analityka 2/2022

Analityka 2 / 2022

Cena brutto:
40.00 (w tym cena 23% vat)
Cena brutto:
40.00 (w tym cena 23% vat)