Maria Madej, Jolanta Kochana

Sieci metaloorganiczne – obiecujące nanomateriały w analizie chemicznej

Wraz z dynamicznym rozwojem nanotechnologii w ostatnich latach gwałtownie wzrosło zastosowanie nowych nanomateriałów w różnych dziedzinach nauki i przemysłu, w tym również w analizie chemicznej. Szczególnie prężnie rozwijającą się grupą nanomateriałów są sieci metaloorganiczne, zaliczane do porowatych polimerów koordynacyjnych o wyjątkowej, hybrydowej organiczno-nieorganicznej strukturze. W niniejszym artykule zwrócono uwagę na najistotniejsze zalety oraz ograniczenia sieci metaloorganicznych, a także omówiono przykłady ich zastosowań w różnych aspektach analizy chemicznej oraz wskazano potencjalne kierunki dalszych badań w tym zakresie.

Pełna treść artykułu dostępna w numerze
Analityka 2/2022

Analityka 2 / 2022

Cena brutto:
40.00 (w tym cena 23% vat)
Cena brutto:
40.00 (w tym cena 23% vat)