Ryszard Świetlik

Normatywy i metody oznaczania metali ciężkich w powietrzu

Przegląd normatywów metali ciężkich przybliża obowiązujące poziomy metali ciężkich w powietrzu oraz znormalizowane metody ich oznaczania wymagane przy pomiarach systematycznych. Ponieważ dla oceny jakości powietrza, tam gdzie to możliwe, należy stosować obliczeniowe metody modelowania transportu zanieczyszczeń, omówiono regulacje prawne wprowadzające metodykę takich obliczeń oraz wartości odniesienia dla 27 metali ciężkich i ich związków. Całość przeglądu uzupełniają prawnie ustanowione standardy emisyjne metali ciężkich dla instalacji przemysłowych oraz znormalizowane metody pomiaru emisji metali obecnych w gazach odlotowych.

Pełna treść artykułu dostępna w numerze
Analityka 2/2022

Analityka 2 / 2022

Cena brutto:
40.00 (w tym cena 23% vat)
Cena brutto:
40.00 (w tym cena 23% vat)