Analityka 1/2020

Cena numeru
Cena brutto:
35.00
(w tym cena 8% vat)
Cena brutto:
35.00
(w tym cena 8% vat)
Ilość
 • Ikona 1 Jak zostać prenumeratorem Analityka? Sprawdź
 • Ikona 2 A może potrzebujesz archiwalnego wydania? Sprawdź

Przygotowując się do napisania artykułu wstępnego, otwierającego trzecie dziesięciolecie czasopisma, sięgnąłem do pierwszej „Analityki” (nr 1/2000). Proponując wtedy całkiem nowe czasopismo, byliśmy pełni obaw i wątpliwości, czy zaproponowana formuła zyska uznanie i osiągniemy zakładane cele. Teraz już wiemy, że zaakceptowaliście Państwo „Analitykę” i że spełnia ona pożyteczną rolę w środowisku chemików analityków. Wchodzimy w lata dwudzieste dwudziestego pierwszego wieku pełni optymizmu i nadziei, że będą one owocne i obfite w sukcesy we wszystkich aspektach naszego życia: osobistym, zawodowym i społecznym. Ubiegły rok był dla społeczności chemików analityków czasem smutku i zadumy. Z grona chemików analityków kolejno odeszli wybitni profesorowie: Jacek Namieśnik (Politechnika Gdańska), Roman Kaliszan (Gdański Uniwersytet Medyczny), Tadeusz Paryjczak (Politechnika Łódzka), Adam Grochowalski (Politechnika Krakowska) i Adam Hulanicki (Uniwersytet Warszawski). Ich działalność i dorobek naukowy w znaczący sposób inspirował i wpływał na rozwój chemii analitycznej nie tylko w Polsce. W bieżącym numerze „Analityki” zamieszczamy obszerne wspomnienie o prof. Adamie Hulanickim – nestorze polskich chemików analityków. Opublikowane w tym numerze artykuły, jak zwykle, obejmują szeroki zakres tematyczny. Zapraszam do ich lektury. Ponadto zachęcam do zapoznania się z kalendarium najważniejszych konferencji i sympozjów w bieżącym roku. Podawane z wyprzedzeniem pozwalają na wcześniejsze zaplanowanie uczestnictwa w ważnych dla Państwa wydarzeniach. Na większości z nich spotkacie się Państwo z „Analityką”. W tym roku zmieniamy formułę okładek w „Analityce”. Obrazy na nich prezentowane nie będą nawiązywały bezpośrednio do artykułów w środku numeru, ale pokażą malarstwo dzieci autystycznych ze Stowarzyszenia Navicula w Łodzi. Pomysł wystawy tych prac na XXV Międzynarodowym Sympozjum Nauk Separacyjnych, organizowanym przez prof. Joannę Czaplińską-Kałużną z Politechniki Łódzkiej, stał się dla nas inspiracją. Na zakończenie chciałbym wszystkich naszych Czytelników i Sympatyków zaprosić do stoiska Wydawnictwa MALAMUT na XXII Targach EuroLab 2020. Tak jak w roku ubiegłym do Pałacu Kultury i Nauki – stoisko nr B8.

NAUKA

 • Klasyczne i nowe metody przygotowania próbek oligonukleotydów antysensownych przed analizą chromatograficzną
 • Modyfikowane materiałami węglowymi oraz niewęglowymi ceramiczne elektrody węglowe – ich zastosowanie do oznaczeń wybranych związków biologicznych
 • Nieorganiczne składniki matrycy zawieszonej jako istotny czynnik równowagi specjacyjnej chromu w wodach naturalnych
 • Zastosowanie technik łączonych w oznaczaniu i identyfikacji antybiotyków i mikroorganizmów


PRAKTYKA

 • Certyfikacja materiałów odniesienia na przykładzie wybranego ciekłego wzorca gęstości Cz. II. Ocena stabilności
 • Sposoby odbiałczania płynnych próbek biologicznych


POLEMIKI I PROBLEMY

 • Skład KChA PAN na nową kadencję
 • Dr inż. Jerzy Borzymiński wyróżniony medalem Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML)


WYDARZENIA

 • Profesor Bogusław Buszewski doktorem honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • Nagroda Nobla z chemii 2019


LIST DO REDAKCJI

 • List do redakcji


KONFERENCJE, SPRAWOZDANIA

 • XV Seminarium Analityczne MS Spektrum
 • VII Spotkanie użytkowników aparatury firmy Bruker
 • Seminarium LGC Standards „O materiałach odniesienia w pomiarach analitycznych i kontroli jakości”
 • Cykl seminariów firmy Perlan Technologies – „Analiza wielopierwiastkowa, spektroskopia molekularna i techniki przygotowania próbek”
 • Ogólnopolska Konferencja „Jakość w Chemii Analitycznej 9”
 • 20th European Meeting on Environmental Chemistry (EMEC20)
 • XIX Konferencja „Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków”


KONFERENCJE, ZAPROSZENIA

 • Kalendarz konferencji, kursów i szkoleń


RECENZJA

 • Mikroskopia chemiczna i analityczne techniki wielowymiarowe oraz sprzężone


NOWOŚCI

 • Nowości
Odbiór osobisty 0 zł
Poczta Polska 5.9 zł
Firma kurierska Warszawa 19.5 zł
Firma kurierska 22 zł
Darmowa dostawa 300 zł