Analityka 1/2019

Cena numeru
Cena brutto:
25.00
(w tym cena 8% vat)
Cena brutto:
25.00
(w tym cena 8% vat)
Ilość
 • Ikona 1 Jak zostać prenumeratorem Analityka? Sprawdź
 • Ikona 2 A może potrzebujesz archiwalnego wydania? Sprawdź

Nowy rok rozpoczynamy z niekłamaną dumą. W pierwszym numerze „Analityki” przedstawiamy bowiem wywiad z sir J. Fraserem Stoddartem, laureatem Nagrody Nobla z 2016 roku w dziedzinie chemii. Udzielił go
naszej wysłanniczce w trakcie konferencji „Ciekawość 2018” (Curious 2018 – Future Insight) w Darmstadt w lipcu ubiegłego roku. „Analityka” była jedynym czasopismem z Polski uczestniczącym w tym spotkaniu. Było to jedno z wydarzeń obchodów 350-lecia rocznicy założenia firmy Merck. Wywiad nie przedstawia skomplikowanych teoretycznych podstaw osiągnięć laureata, lecz tę drugą, bardziej ludzką stronę wybitnego uczonego, a zarazem zwykłego człowieka. Pokazuje, jak dorobek całego życia zawodowego – z jego wzlotami i upadkami – prowadził do osiągnięć tak znaczących, że uhonorowane zostały Nagrodą Nobla.
Tradycyjnie pierwszy numer „Analityki” ukazuje się przed Targami EuroLab, czyli jak niektórzy twierdzą, na rozpoczęcie sezonu. W tym roku czeka nas szereg konferencji i sympozjów o zasięgu europejskim czy światowym, w których coraz śmielej reprezentowani są polscy uczeni. Nie należy również zapominać o konferencjach krajowych, które pełnią oprócz naukowej również trudną do przecenienia rolę edukacyjną, nie tylko dla pracowników nauki, ale także dla rzeszy pracowników rutynowych laboratoriów analitycznych. Jako czasopismo fachowe staramy się też spełniać tę edukacyjną rolę, prezentując na łamach „Analityki” artykuły o bardzo różnorodnej tematyce. Od spektrometrii do chromatografii, od metrologii po chemometrię – każdy chemik analityk znajdzie dla siebie interesujące materiały. Zapraszam również do zapoznania się z ostatnią częścią historii Zakładu Chemii Analitycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Utrwalenie historii jest bardzo ważne zarówno dla tych, którzy ją tworzyli, jak i dla następnych pokoleń, aby wiedziały, że historia nie zaczęła się dopiero od nich i nie wszystko można znaleźć w internecie czy mediach społecznościowych. Liczę na to, że inne zakłady czy katedry chemii analitycznej pójdą w ślady tych, którzy już na łamach „Analityki” zaprezentowali swoją historię i opiszą swój dorobek i dokonania z ubiegłych lat. Na zakończenie chciałbym wszystkich naszych Czytelników i Sympatyków zaprosić do stoiska na XXI Targach EuroLab 2019. W tym roku wracamy do początków, czyli do Pałacu Kultury i Nauki – stoisko nr B6.

NAUKA

 • Zdolność rozdzielcza spektrometrów ruchliwości jonów Cz. II. Różnicowe spektrometry ruchliwości jonów
 • Spektrometria mas w badaniach związków chemicznych w złożonych układach biologicznych Cz. IV. Identyfikacja nisko- i wysokocząsteczkowych związków selenu w tkankach roślinnych
 • Woda jako faza ruchoma w chromatografii cieczowej
 • Zastosowanie chromatografii żelowej (chromatografii wykluczania) w badaniach polimerów
 • Ciecze jonowe jako medium sorpcyjne w mikroekstrakcji do pojedynczej kropli Cz. I. Podstawy teoretyczne zagadnienia


PRAKTYKA

 • Zastosowanie metod spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej w badaniach składu pierwiastkowego próbek klinicznych na przykładzie charakterystyki zmian miażdżycowych
 • Terpeny w powietrzu wewnętrznym Cz. II. Analityka terpenów i produktów ich utleniania
 • Wykorzystanie substancji znacznikowych w badaniach stanu środowiska
 • Procedury związane z zakupem substancji kontrolowanych


POLEMIKI, PROBLEMY

 • Ocena uciążliwości zapachowej jako przydatne narzędzie w planowaniu urbanistycznym


PRZEDSTAWIAMY

 • Zakład Chemii Analitycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w 50-lecie istnienia Cz. IV. Działalność dydaktyczna


JUBILEUSZ

 • Obchody 350. rocznicy założenia firmy Merck


WYWIAD ANALITYKI

 • Naukowiec powinien mieć skórę słonia – rozmowa z sir Jamesem Fraserem Stoddartem


WYDARZENIA

 • III Ogólnopolska Olimpiada Krystalograficzna
 • Otwarcie laboratorium aplikacyjno-szkoleniowego firmy Pro-Environment Polska
 • 50. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna – IChO
 • Posiedzenie Komitetu Chemii Analitycznej PAN
 • Odsłonięcie pomnika I. Mościckiego na Politechnice Warszawskiej


KONFERENCJE, SPRAWOZDANIA

 • II Konferencja „Ochrona środowiska niejedno ma imię”
 • Konwersatorium Spektrometrii Atomowej – KOSAT 2018
 • Spotkanie uczestników programów badania biegłości
 • Szkoła i warsztaty z zakresu Fluorescencyjnej Analizy Rentgenowskiej i Dyfrakcji Rentgenowskiej
 • XIV Seminarium Analityczne Metod Spektroskopowych
 • V Konferencja Naukowa „Metabolomics Circle 2018”
 • VII Międzynarodowa Konferencja „Materiały odniesienia i porównania międzylaboratoryjne”
 • Konferencja „Przemysł Metali Nieżelaznych – Jakość i Analityka”
 • XVIII Konferencja „Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków”


RECENZJE

 • Chromatografia gazowa – teoria i praktyka


KONFERENCJE, ZAPROSZENIA

 • Kalendarz konferencji, kursów i szkoleń


NOWOŚCI

 • Nowości
Odbiór osobisty 0 zł
Poczta Polska 5.9 zł
Firma kurierska Warszawa 19.5 zł
Firma kurierska 22 zł
Darmowa dostawa 300 zł