Analityka 1/2017

Cena numeru
Cena brutto:
25.00
(w tym cena 8% vat)
Cena brutto:
25.00
(w tym cena 8% vat)
Ilość
 • Ikona 1 Jak zostać prenumeratorem Analityka? Sprawdź
 • Ikona 2 A może potrzebujesz archiwalnego wydania? Sprawdź

Rok ubiegły już za nami. Bieżący rozpoczął się licznymi zaproszeniami na konferencje. Ta znaczna ilość świadczy o dużej aktywności środowiska chemików analityków. Oprócz spotkań cyklicznych obrosłych tradycją pojawiają się nowe spotkania, w przypadku których czas dopiero pokaże, czy ich tematyka jest trafiona i czy wejdą na stałe do naukowego kalendarza. Z większości tych spotkań zamieścimy relacje w kolejnych numerach „Analityki”, a z niektórych dodatkowo fotoreportaże na naszej stronie internetowej. Konferencje nie tylko powstają, ale i znikają z kalendarzy. Przyczyny mogą być różne. Czasami wyczerpuje się formuła konferencji, restrukturyzowane są placówki, które je organizują, lub twórca autorskiej konferencji – osobowość i autorytet w swojej dziedzinie – kończy karierę zawodową. W ubiegłym roku mieliśmy takie dwa przypadki. Wiosną, w Poznaniu, na jubileuszowym XXV Konwersatorium Analitycznym, prof. Henryk Matusiewicz ogłosił zakończenie ich organizacji z powodu przejścia na emeryturę. W październiku ubiegłego roku organizatorzy X Konferencji „Analityczne zastosowania chromatografii cieczowej” ogłosili jej zawieszenie, uznając, że czas na zaproponowanie czegoś innego. Relacja z tej konferencji znajduje się w bieżącym numerze „Analityki”. Szczególną uwagę chciałbym zwrócić na dział „Wydarzenia”. Trzy pierwszemateriały dotyczą Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Są to relacje z otwarcia: Pokoju metrologicznego we współpracy z firmą Radwag, Interdyscyplinarnego Laboratorium Badań i Analiz Konserwatorskich wspólnie z Muzeum Narodowym w Warszawie oraz Laboratorium Partnerskiego firmy Agilent Technologies. Te trzy wydarzenia − w tak krótkim czasie − świadczą o prężnym rozwoju placówki po zakończeniu jej budowy i wyposażeniu w aparaturę.
Wart odnotowania jest również jubileusz 25-lecia Klubu Pollab zrzeszającego akredytowane laboratoria. Relacje z jego działalności zamieszczamy w „Analityce” nieprzerwanie od 2001 roku. Na zakończenie chciałbym wszystkich naszych Czytelników i Sympatyków zaprosić do stoiska na targach EuroLab 2017, niezmiennie od lat w tym samym miejscu stoisko nr D-10.
 

W numerze (streszczenia artykułów)

NAUKA

 • Zastosowanie planowania eksperymentów (DoE) do oceny elastyczności metody na przykładzie oznaczania cyklosporyny A w tkankach oka królików techniką UHPLC DAD
 • Zastosowanie detekcji pokolumnowej do badania aktywności przeciwutleniającej
 • Niesterydowe leki przeciwzapalne stosowane jako substancje dopingujące w sportach konnych
 • Meandry procesu walidacji. Poprawność wyników pomiarów chemicznych – jedno z ważniejszych zagadnień walidacji
 • Wpływ przygotowania prób oleju rzepakowego na aktywność przeciwutleniającą
 • Nieukierunkowana analiza fosfolipidów w próbkach biologicznych i żywności Cz. I. Ekstrakcja frakcji lipidowej i podstawowe techniki analityczne w analizie fosfolipidów


PRAKTYKA

 • Uciążliwość zapachowa powietrza atmosferycznego z terenów oczyszczalni ścieków Cz. II. Metody dezodoryzacji oraz identyfikacji zanieczyszczeń powietrza
 • Materiały biologiczne pochodzące od ptaków jako źródło informacji o zanieczyszczeniu środowiska Cz. I. Wykorzystanie piór ptaków w celu biomonitoringu środowiska
 • Klasyfikacja wyrobów tytoniowych z wykorzystaniem elektronicznych nosów


ARCHEOMETRIA

 • Współczesne farby artystyczne w kalejdoskopie prawa, biznesu i kryminalistyki. Cz. II. Farby zawierające związki arsenu, rtęci i kadmu


POLEMIKI, PROBLEMY

 • Czynniki i procesy wpływające na jakość środowiska wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do przygotowywania posiłków


PRZEDSTAWIAMY

 • Instytut Chemii Uniwersytetu w Białymstoku już w nowej siedzibie


WYDARZENIA

 • Pokój metrologiczny w CNBCh UW, czyli o współpracy z firmą Radwag
 • Otwarcie Interdyscyplinarnego Laboratorium Badań i Analiz Konserwatorskich Muzeum Narodowego w Warszawie w CNBCh UW
 • Otwarcie Laboratorium Partnerskiego Agilent Technologies w CNBCh UW
 • 25-lecie Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB


KONFERENCJE, SPRAWOZDANIA

 • X Polskie Sympozjum „Analiza przepływowa i elektroforeza kapilarna” (FACE 2016)
 • X Konferencja „Analityczne Zastosowania Chromatografii Cieczowej”
 • XII Seminarium Analityczne Metod Spektroskopowych
 • VI Konferencja „Materiały odniesienia i międzylaboratoryjne badania porównawcze” VI konference s mezinárodní účastí „Příprava a užití referenčních materiálů a mezilaboratorního porovnávání zkoušek”
 • „Zastosowanie materiałów odniesienia i ich rola w zapewnieniu jakości analiz”
 • XVI Konferencja „Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków”


KONFERENCJE, ZAPROSZENIA

 • Kalendarz konferencji, kursów i szkoleń


RECENZJE

 • Chromatografia i techniki elektromigracyjne
 • Słownik pięciojęzyczny


PRENUMERATA

 • Kupon prenumeraty


NOWOŚCI

 • Nowości w wyposażeniu laboratoriów
Odbiór osobisty 0 zł
Poczta Polska 5.9 zł
Firma kurierska Warszawa 19.5 zł
Firma kurierska 22 zł
Darmowa dostawa 300 zł