Analityka 1/2016

Cena numeru
Cena brutto:
25.00
(w tym cena 8% vat)
Cena brutto:
25.00
(w tym cena 8% vat)
Ilość
 • Ikona 1 Jak zostać prenumeratorem Analityka? Sprawdź
 • Ikona 2 A może potrzebujesz archiwalnego wydania? Sprawdź

W tym roku – inaczej niż zwykle – sezon spotkań chemików analityków nie rozpoczyna się Targami EuroLab. Przeniesiono je na połowę kwietnia, więc przed nimi odbędą się już pierwsze tegoroczne konferencje. Rozpocznie ośrodek poznański. Ze spotkań cyklicznych należy wymienić konferencję dotyczącą analizy specjacyjnej, która odbędzie się na Wydziale Chemii UAM na początku marca. Drugą konferencją jest XXV Konwersatorium Analityczne organizowane przez Politechnikę Poznańską. W związku z jubileuszem zamieszczamy artykuł poświęcony historii tych spotkań. Potem targi i sezon konferencyjny w pełni. Zapraszam do działu „Konferencje, zaproszenia” do zapoznania się z kalendarzem spotkań na ten rok. Jest on oczywiście niepełny, ale na tych imprezach „Analityka” będzie na pewno prezentowana.
W dziale „Konferencje, sprawozdania” myślę, że należy szczególną uwagę zwrócić na relację z posiedzenia Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Było to pierwsze posiedzenie w nowej kadencji. A więc nowi członkowie i nowe władze. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować prof. Jackowi Namieśnikowi, dotychczasowemu przewodniczącemu Komitetu,
za wieloletnią owocną i harmonijną współpracę z naszym wydawnictwem. Gratulując prof. Bogusławowi Buszewskiemu wyboru na nowego przewodniczącego, liczę na dalszą równie efektywną współpracę. Oczywiście zachęcam też do zapoznania się z artykułami fachowymi zamieszczonymi w numerze. Kontynuujemy cykl artykułów dotyczących metod analizy sensorycznej potrzebnych do oceny uciążliwości zapachowejpowietrza atmosferycznego. Piąta część artykułu analityki i oceny ryzyka występowania farmaceutyków w środowisku podsumowuje i kończy ten cykl publikacji. Ciekawym artykułem poruszającym jakże ważne problemy środowiskowe jest tekst omawiający problem masowego wymierania pszczół.
Wymieniłem tu przykładowo trzy z czternastu artykułów zamieszczonych w bieżącym numerze. Pozostałe zasługują także na uważną lekturę.
Na koniec chciałbym wszystkich czytelników „Analityki” zaprosić na Targi EuroLab do naszego stoiska nr D-6. Będzie można na nim kupić – świeżo odebrane z drukarni – II wydanie książki „Chemometria praktyczna”, na którą czekacie Państwo z niecierpliwością.
 

W numerze (streszczenia artykułów)

Nauka

 • Metody analizy sensorycznej jako narzędzie do oceny uciążliwości zapachowej powietrza atmosferycznego Cz. II. Charakterystyka metod analizy sensorycznej
 • Zastosowanie LA ICP MS do ilościowego zobrazowania rozmieszczenia in vivo pierwiastków w tkankach roślin grochu
 • Spektrometria mas jako narzędzie umożliwiające poznanie metabolomu – główne strategie i wyzwania
 • Zapewnienie spójności pomiarowej przy oznaczaniu rtęci w próbkach środowiskowych − polskie materiały odniesienia „MODAS”
 • Bezpośrednia analiza próbek z wykorzystaniem techniki spektrometrii mas Cz. I. Rozwiązania metodyczne w zakresie spektrometrii mas umożliwiające bezpośrednią analizę próbek
 • Po co nam wysokorozdzielcza spektrometria mas? Rozwój i zastosowanie


Praktyka

 • Niebezpieczeństwo ukryte w żywności − aminy biogenne Cz. II. Metody oznaczania i wyzwania
 • Sonochemia, czyli ultradźwięki w laboratorium
 • Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach − najstarszy w kraju producent certyfikowanych materiałów odniesienia


Polemiki, problemy

 • Techniki chromatograficzne i pokrewne w farmakopeach polskich
 • Standaryzacja i certyfikacja degradacji środowiskowej tworzyw sztucznych
 • Potencjał diagnostyczny śliny w kontekście oznaczania aminokwasów tiolowych i ich związku z chorobami
 • Analityka i ocena ryzyka występowania farmaceutyków w środowisku Cz. V. Ocena dróg przemieszczania, ryzyka ekotoksykologicznego oraz stopnia występowania farmaceutyków w próbkach środowiskowych pobranych na terenie Polski
 • Masowe wymieranie pszczół – problem nie tylko pszczelarzy
 • Formaldehyd jako ważne zanieczyszczenie powietrza – zagrożenia i źródła emisji formaldehydu do powietrza zewnętrznego i wewnętrznego


Historia

 • Historia Poznańskiego Konwersatorium Analitycznego 1992–2016


Konferencje, sprawozdania

 • V Spotkanie użytkowników aparatury firmy Bruker
 • VI Szkoła fluorescencyjnej analizy rentgenowskiej i IV Szkoła optycznej spektrometrii emisyjnej
 • Spotkanie uczestników programów badania biegłości LGC Standards
 • XI Seminarium Analityczne MS Spektrum
 • Posiedzenie Komitetu Chemii Analitycznej PAN
 • VII Ogólnopolska Konferencja „Jakość w chemii analitycznej”
 • XV Konferencja „Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków”
 • Firma Air Liquide uruchamia w Polsce nową jednostkę rozdziału powietrza


Konferencje i zaproszenia

 • Kalendarz konferencji, kursów i szkoleń


Porównania międzylaboratoryjne

 • Ścieki oczyszczone Enviromental E-2-16
 • Środowisko pracy Sanitation INO-10-16
 • Badania biegłości laboratoriów – analizy środowiskowe 2016/2017


Prenumerata

 • Kupon prenumeraty


Nowości

 • Nowości w wyposażeniu laboratoriów
Odbiór osobisty 0 zł
Poczta Polska 5.9 zł
Firma kurierska Warszawa 19.5 zł
Firma kurierska 22 zł
Darmowa dostawa 300 zł