E-księgarnia

Na stronie:
Do rąk czytelnika trafia pierwsza w Polsce praca pt. Techniki elektromigracyjne – teoria i praktyka. To wieloautorskie opracowanie dotyczy wszystkich aspektów rozdzielania,
TECHNIKI ELEKTROMIGRACYJNE - Teoria i praktyka
Staraniem Komisji Analitycznej Spektrometrii Atomowej Komitetu Chemii Analitycznej PAN, przygotowana została monografia poświęcona analizie spektralnej. Książka zdobyła duże uznanie
SPEKTROMETRIA ATOMOWA - Możliwości analityczne
Zgodnie ze współczesnym rozumieniem terminu „specjacja” w chemii, to występowanie danego pierwiastka w różnej postaci (w postaci jonów lub
SPECJACJA CHEMICZNA - Problemy i możliwości
Książka ta to kompendium wiedzy dotyczące pierwiastka selen.
Jaka jest rola selenu w organizmach żywych, jak dociera selen do naszych organizmów, czy w Polsce jest
SELEN - Pierwiastek ważny dla zdrowia, fascynujący dla badacza
Pierwsza w Polsce monografia na temat „Platynowce. Zastosowanie i metody oznaczania” została przygotowana przez specjalistów zajmujących się analizą
PLATYNOWCE - Zastosowanie i metody oznaczania
Kalendarz ścienny typu planner. Jest to jeden z największych kalendarzy ściennych dostępnych na rynku.
Okienka poszczególnych dni są na tyle duże, że swobodnie można
Planer 2023
55.00 zł
Drugie wydanie, kompendium wiedzy na temat stosowania zasad metrologii w pomiarach chemicznych.
Walidacja, niepewność i spójność pomiarów chemicznych zostały
METROLOGIA CHEMICZNA wyd. II - Sztuka prowadzenia pomiarów
Książka ta wypełnia lukę na polskim rynku wydawnictw naukowych, brakowało bowiem pozycji obejmującej wszystkie aspekty analizy spektralnej, począwszy od podstaw teoretycznych, poprzez
METODY ANALITYCZNEJ SPEKTROMETRII ATOMOWEJ - teoria i praktyka
W obecnym czasie jest powszechnie znana konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu stężenia magnezu w organizmie żywym dla jego prawidłowego funkcjonowania. Na rynku znajduje
MAGNEZ - pierwiastek życia
Wbrew swojej nazwie chemometria nie zajmuje się sposobami i teorią wykonywania pomiarów wielkości chemicznych ani nie ogranicza się tylko do chemii, nawet szeroko
CHEMOMETRIA PRAKTYCZNA - Interpretuj wyniki swoich pomiarów - wyd. II
"Analiza śladowa” to podręcznik wprowadzający w zagadnienia oznaczania składników śladowych w różnorodnych materiałach pochodzenia naturalnego lub
ANALIZA ŚLADOWA - Zastosowania
Analiza przepływowa ma swoje ugruntowane miejsce we współczesnej chemii analitycznej; świadczy o tym bardzo duża liczba prac publikowanych corocznie, konstruowanych
ANALIZA PRZEPŁYWOWA - Od teorii do praktyki
Tym razem chciałbym rozpocząć nie od omówienia zawartości numeru, ale od złożenia Państwu życzeń. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku składam wszystkim najserdeczniejsze życzenia zdrowych, wesołych, spokojnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, natomiast w nadchodzącym 2024 roku powrotu do normalności i wielkich zmian na lepsze, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Jeśli chodzi o zawartość bieżącego numeru „Analityki”, to pierwsze cztery materiały zostały napisane przez młodych doktorów wyróżnionych w tym roku nagrodami Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Tematyka artykułów pokazuje różnorodność merytoryczną tych prac. Od badania wpływu architektury i budowy chipa na wybrane parametry analityczne, przez pracę z próbnikami pasywnymi z nanorurkami węglowymi po artykuł omawiający wielowymiarowe dane instrumentalne w chemii analitycznej.
Analityka 4 / 2023
papierowa 40.00 zł elektroniczna 40.00 zł
Tym numerem, „Analityki" kończymy dwudziesty trzeci rok obecności na rynku. Ostatnie dwa i pół roku, czyli covidowa pandemia, to w dużej mierze stracony czas.
Analityka 4 / 2022
papierowa 35.00 zł elektroniczna 35.00 zł
Chciałem ten rok zakończyć optymistycznym akcentem, ale czwarta fala epidemii COVID-19 nabiera rozpędu i sprawdzają się najbardziej pesymistyczne prognozy. Dynamika wzrostu zachorowań skłoniła nas do odwołania planowanej, jak zwykle, na koniec listopada X Konferencji „Jakość w Chemii Analitycznej”.
Analityka 4 / 2021
papierowa 35.00 zł elektroniczna 35.00 zł
Tym numerem kończymy ten niezwykle trudny rok. Chciałoby się o nim zapomnieć i jak najszybciej powrócić do normalności. Wydawnictwu udało się przeżyć, a
Analityka 4 / 2020
papierowa 35.00 zł elektroniczna 35.00 zł
Numer „Analityki”, który trzymacie Państwo w rękach, jest numerem szczególnym. Nie tylko z tej racji, że zamyka kolejny rok kalendarzowy i niedługo
Analityka 4 / 2019
papierowa 25.00 zł elektroniczna 25.00 zł
Obecny numer czasopisma, ostatni w tym roku, chciałbym rozpocząć nie jak zwykle – od podsumowania minionego roku, lecz od najszczerszych gratulacji dla prof. Romana
Analityka 4 / 2018
papierowa 25.00 zł elektroniczna 25.00 zł
Oddając w Państwa ręce ostatni w tym roku numer „Analityki”, zapraszam do lektury bardzo zróżnicowanych tematycznie artykułów w głównej
Analityka 4 / 2017
papierowa 25.00 zł elektroniczna 25.00 zł
Ani się obejrzeliśmy, a już rozpoczęliśmy nowy rok akademicki i szybkimi krokami zbliża się kalendarzowy koniec roku. W ostatnim tegorocznym numerze „Analityki”
Analityka 4 / 2016
papierowa 25.00 zł elektroniczna 25.00 zł
Podsumowując kolejny rok czasopisma, chciałbym zwrócić uwagę Państwa nie na konkretny materiał, lecz na dział „Wydarzenia”. W ubiegłym numerze gratulowaliśmy
Analityka 4 / 2015
papierowa 25.00 zł elektroniczna 25.00 zł
Mijający rok wyróżnił się w chemii analitycznej dwiema prestiżowymi konferencjami, które odbyły się w Polsce. O pierwszej z nich - European Winter
Analityka 4 / 2013
papierowa 25.00 zł elektroniczna 25.00 zł
Po intensywnym życiu konferencyjnym późnym latem i wczesną jesienią szybko nadszedł czas normalnej wytężonej pracy. Do laboratoriów wykonujących analizy
Analityka 4 / 2012
papierowa 25.00 zł elektroniczna 25.00 zł
Trzeci numer „Analityki” powstaje w czasie letniej kanikuły. Myślimy już bardziej o odpoczynku aniżeli o twórczej pracy. Wpłynęło to również na
Analityka 3 / 2023
papierowa 40.00 zł elektroniczna 40.00 zł