Marek Chajduk, Piotr Stepnowski, Marek Gołębiowski

Wykorzystanie chromatografii gazowej połączonej ze spektrometrią mas (GC-MS) do analizy lipidów wytwarzanych przez stawonogi

Dzięki metodzie GC-MS możliwa jest identyfikacja poszczególnych lipidów z wieloskładnikowej mieszaniny związków organicznych pozyskanej z badanych przedstawicieli stawonogów...

Pełna treść artykułu dostępna w numerze
Analityka 3/2022

Analityka 3 / 2022

Cena brutto:
40.00 (w tym cena 23% vat)
Cena brutto:
40.00 (w tym cena 23% vat)