Małgorzata Rutkowska, Jerzy Falandysz, Martyna Saba, Piotr Szefer, Małgorzata Misztal-szkudlińska, Piotr Konieczka

Oznaczanie całkowitej zawartości rtęci i metylortęci w próbkach grzybów pochodzących z różnych regionów Polski

Mobilność i kumulacja rtęci w różnych elementach składowych środowiska oraz toksyczność determinowane są formami chemicznymi tego pierwiastka, a MeHg jest tą najistotniejszą z punktu widzenia toksykologii żywności i analityki.

Pełna treść artykułu dostępna w numerze
Analityka 3/2022

Analityka 3 / 2022

Cena brutto:
40.00 (w tym cena 23% vat)
Cena brutto:
40.00 (w tym cena 23% vat)