Zygfryd Witkiewicz, Waldemar Wardencki

O nieposzanowaniu języka chromatografii

Nomenklatura opracowywana i rekomendowana przez IUPAC, także w zakresie chromatografii, jest podstawą tworzenia terminów chromatograficznych w językach narodowych.

Pełna treść artykułu dostępna w numerze
Analityka 3/2022

Analityka 3 / 2022

Cena brutto:
40.00 (w tym cena 23% vat)
Cena brutto:
40.00 (w tym cena 23% vat)