Magdalena Borowska, Krzysztof Jankowski

Nowe metodyki analityczne w badaniach nanomateriałów

Nowe metodyki, umożliwiające szczegółową charakterystykę cząstek w próbkach o złożonym składzie chemicznym, łączą w sobie elementy analizy śladowej i analizy specjacyjnej, którym towarzyszą procesy derywatyzacji i zatężania analitów...

Pełna treść artykułu dostępna w numerze
Analityka 3/2022

Analityka 3 / 2022

Cena brutto:
40.00 (w tym cena 23% vat)
Cena brutto:
40.00 (w tym cena 23% vat)