Łukasz Sochaczewski, Marzena Fiszer, Anna Filiks

Analiza zdolności do zatrzymywania itru przez żywicę DGA wykorzystywaną do rozdzielania mieszaniny izotopów itru 90Y i strontu 90Sr, za pomocą spektrometrii ICP-OES

Celem pracy było opracowanie i zwalidowanie metody oznaczania zawartości itru w eluatach uzyskiwanych z kolumn zawierających żywicę DGA, w celu sprawdzenia jej właściwości pod kątem powinowactwa do itru i stopnia jego zatrzymywania. Wykorzystana została technika optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES).

Pełna treść artykułu dostępna w numerze
Analityka 3/2022

Analityka 3 / 2022

Cena brutto:
40.00 (w tym cena 23% vat)
Cena brutto:
40.00 (w tym cena 23% vat)