Porównania międzylaboratoryjne

Badania biegłości laboratoriów 2017/2018

LGC Standards jest międzynarodowym organizatorem programów badania biegłości laboratoriów, akredytowanym przez UKAS. Wszystkie programy LGC Standards są organizowane zgodnie z normą ISO/IEC 17043. Zakres badań obejmuje ponad 30 różnych programów. Każdego roku przygotowujemy i rozsyłamy około 250 000 próbek. Oferujemy również rozwiązania dla organizatorów „wewnętrznych” oraz szkolenia dla uczestników programów i ich klientów.

Badania biegłości Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. jest doświadczonym organizatorem badań biegłości laboratoriów. W ramach oferowanych programów: ENVIRONINDUSTRY i CONSTRUCTION laboratoria działające w obszarze środowiska naturalnego oraz przemysłu mają możliwość sprawdzić swoje kompetencje w szerokim zakresie analiz wody, ścieków, gleb, osadów ściekowych, kruszywa, kamienia naturalnego, gruntów, kompostu, gazów składowiskowych oraz pobierania próbek.