Porównania międzylaboratoryjne

Badania biegłości Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. jest doświadczonym organizatorem badań biegłości laboratoriów. W ramach oferowanych programów: ENVIRONINDUSTRY i CONSTRUCTION laboratoria działające w obszarze środowiska naturalnego oraz przemysłu mają możliwość sprawdzić swoje kompetencje w szerokim zakresie analiz wody, ścieków, gleb, osadów ściekowych, kruszywa, kamienia naturalnego, gruntów, kompostu, gazów składowiskowych oraz pobierania próbek.